Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Friday 18. 6.

Projektový den - třída 2.M: Fyzikální praktikum (2.-4. hodina), učebny Z205, Z210, Mgr.Císařová, Mgr. Čeňková
Projektový den "Finanční svoboda" - třída 2.K (Ing. Tichá, Ing. Paďourková), Atrium školy/C164 (1.-3. hodina).
Návštěva Divadla rozmanitostí - třídy 1.L (Mgr. Lálová, Bc. Kopecká), 2.L (Mgr. Vítková), 2.J (Mgr. Česák, PhD.), 3.-5. hodina.
Projektový den ošetřovatelství - třída 3.A/1.-3. hodina, třída 3.B/2.-4. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Dubová, Mgr. Pješčáková, Mgr. Hejduková, Mgr. Šrámková, Mgr. Lahmerová; učebny Z330, Z305, Z309, Z310, Z332.
Projektový den HV - třída 2.C/1.-3. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Fojtová, Mgr. Zelenková; třída 2.D/4.-6. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Podzemská, Mgr. Zelenková (učebny E214, D148).
Projekt Erasmus/Malta - třídy 1.A (1.-2. hodina, učebna Z323), Mgr. Koubová.
Projekt Erasmus/Island - třída 1.D (1. hodina, C165, Mgr. Česák, PhD.).

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.D PRO
1.L DIV DIV DIV
1.R PX PX PX PX PX PX PX
1.U ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
1.X PX PX PX PX PX PX PX
1.Y PX PX PX PX PX PX PX
1.Z PX PX PX PX PX PX PX
2.C PRO PRO PRO
2.D PRO PRO PRO
2.J DIV DIV DIV
2.K PRO PRO PRO
2.L DIV DIV DIV
2.M PRO PRO PRO
2.N PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
2.P PX PX PX PX PX PX PX
2.X PX PX PX PX PX PX PX
2.Y PX PX PX PX PX PX PX
3.A PRO PRO PRO
3.B PRO PRO PRO
3.C PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.D PX PX PX PX PX PX PX PX
3.E TH
3.K TH
3.L TH
3.N ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3.O PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.P ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
3.R ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
3.X ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
3.Y ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
4.A MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.C MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.D MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.E MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.H MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.K MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.L MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.M MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.O MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Borl Milan ..
Božinová Petra - - .. - .. -
Branišová Martina .. HAN TON .. VRE .. - -
Císařová Iva .. PIN ..
Cvachová Martina .. .. ..
Čeňková Miluše - .. ..
Česák Petr .. .. - -
Drážďanská Ivana - - - -
Dubová Irena - .. .. JEN
Dudová Petra .. ELE ARN - .. -
Fojtová Eva - - GAŠ
Gašparínová Marta -
Hejduková Andrea .. .. .. ..
Holčáková Petra ..
Hudková Dita ZWO .. BOR .. .. ..
Kopecká Irena .. .. ..
Koubová Radka - - - PIN
Kročilová Alena - .. BEN .. .. .. -
Kučerová Jana - .. .. .. - GAŠ -
Lahmerová Tereza .. .. .. ..
Lálová Lucie .. .. ..
Langová Jana .. .. .. KRE .. ..
Nachtigal Oldřich ..
Paďourek Zdeněk - - - - .. - - - - - - -
Paďourková Simona - HEN ROU
Pješčáková Alena .. - .. ..
Podzemská Věra JIC .. ..
Povová Eva - .. .. .. .. .. ..
Rucká Lenka .. .. .. .. .. .. ..
Šrámková Radka - .. - ..
Tichá Iva .. - ..
Vítková Eliška .. .. ..
Zelenková Dagmar .. .. .. - .. ..
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A104 ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
A201 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A204 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
C164
C165
C262
C407 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
C408 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
C409 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
C410 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
C411 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
C412 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
D148
E214
E215 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
SH Absc Absc Absc Absc Absc Absc
SVČ1 Absc Absc
SVČ2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Z107 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Z120 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Z125
Z205
Z210
Z305
Z309
Z310
Z323
Z330
Z332
Změny v rozvrzích učitelů
Arnoštová Jaroslava
0 odpadá NEJ 4.O
3 spojeno (DUD LÉK) NEJ 3.M (3.Mb) Z427
3 změna NEJ 3.M (3.Ma) Z427
5 odpadá NEJ 4.M (4.Ma)
Babák Robert
0 odpadá TEV 3.A zrušeno
1 odpadá TEV 3.A
5 změna TEV 2.O mim
6 změna TEV 2.O mim
Babáková Martina
4 změna PED 1.H Z404
Bánok Zdeněk
3 odpadá ČJL 1.L
4 odpadá ČJL 1.L
5 změna ČJL 1.K C307
6 odpadá OBN 3.C
Bánoková Zuzana
1 přesun >> ČJL 3.M na 2. hod
2 přesun << ČJL 3.M Z401 z 1. hod
5 odpadá ČJL 3.A zrušeno
Baránková Dita
1 odpadá ANJ 1.L (1.Lb) zrušeno
Bendlová Eliška
3 odpadá MSR 3.O
Benešová Ute
1 odpadá ANJ 4.K
2 supl. (KRČ ABS) ANJ 1.K (1.Kn) C171 za odpadlou
2 odpadá ANJ2 2.P
3 odpadá ANJ3 3.R
5 odpadá ANJ 4.C (4.Cb)
Borl Milan
1 odpadá FYZ 2.J zrušeno
2 odpadá FYZ 1.L zrušeno
3 supl. (HUD OČR) MAT 3.K C311 za odpadlou
3 odpadá MAT 4.L
5. les.Obecný pedagogický dohled
Burešová Václava
3 odpadá ČJL 2.N
Císařová Iva
1 navíc MAT 3.M Z205 za odpadlou
5 odpadá FYZ 1.B (1.Bb) změna hodiny
6 změna FYZ 1.B (1.Ba) Z205
6 spojeno (KAD) FYZ 1.B (1.Bb) Z205
2. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Cvachová Martina
1 odpadá SPE 3.Y
5 odpadá PED 1.L
Čeňková Miluše
5 odpadá MAT 2.M zrušeno
6 odpadá FYZ 2.M zrušeno
2. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Česák Petr
0 odpadá TEV 3.C (3.Ca)
2 odpadá TEV 3.C (3.Cb)
3. - 5. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Davignon Jan
6 změna NEJ 2.E (2.Eb) C165
Dluhošová Jana
0 odpadá ANJ 2.J (2.Ja) zrušeno
2 změna FRJ 1.K (1.Kf) C165
4 odpadá ŠPJ 4.L (4.Ls)
5 odpadá ANJ 2.L
6 navíc ANJ 3.L (3.Lb) A101 za odpadlou
6 odpadá ANJ 3.L (3.La) zrušeno
Doušová Jitka
0 odpadá PPX1 1.Y (1.Yb)
1 odpadá PPX1 1.Y (1.Yb)
2 odpadá PPX1 1.Y (1.Yb)
3 odpadá PPX1 1.Y (1.Yb)
5 odpadá PSY1 1.Y
6 odpadá PSY 4.C
Drábková Hana
2 odpadá ANJ 2.C (2.Cb)
6 odpadá ANJ 2.C (2.Ca) zrušeno
Dubová Irena
0 změna PAT 1.Z+
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Dufková Veronika
1 odpadá TEV 4.A (4.Aa)
2 odpadá TEV 4.A (4.Aa)
3 odpadá TVM 3.D
Elexová Hana
2 supl. (DUD LÉK) MSR 1.O (1.Oj) Z233 za odpadlou
5 změna PSK 2.G Z205
6 odpadá PSK 4.O
Fojtová Eva
4 odpadá HVM 2.C (2.Ca) zrušeno
5 odpadá HHN 4.C (4.C2)
6 odpadá HVM 2.C (2.Cb) zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Gašparínová Marta
3 Pohotovost - budova A  
5 supl. (KUČ OST) ANJ 1.M Z427 za odpadlou
5 odpadá ANJ 4.O
6 odpadá ANJ 3.O
Hanzlíčková Miloslava
2 supl. (BRA NEM) VKZ 1.H (1.Hj) Z301 za odpadlou
3 odpadá NDP 1.Z
4 odpadá NDP 1.Z
5 odpadá NDP 1.Z
6 odpadá NDP 1.Z
Havel Daniel
5 odpadá VVM 2.D (2.Db)
6 odpadá VVM 2.D (2.Db)
Hejduková Andrea
-1 odpadá OŠN 3.B (3.Ba) zrušeno
0 odpadá OŠN 3.B (3.Ba) zrušeno
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Hejduková Šárka
0 odpadá PPX1 1.Y (1.Ya)
1 odpadá PPX1 1.Y (1.Ya)
2 odpadá PPX1 1.Y (1.Ya)
3 odpadá PPX1 1.Y (1.Ya)
Henzlová Ivana
0 odpadá NEJ 3.L (3.La) zrušeno
1 odpadá NEJ 2.K
2 změna NEJ 1.E (1.Eb) C307
2 spojeno (PDÁ PedD) NEJ 1.E (1.Ea) C307
6 odpadá NEJ 4.K
Holčáková Petra
3 změna UČE 3.E (3.Eb) C312
4 odpadá FUC1 1.R
5 změna UČE 2.E (2.Eb) C308
6 změna UČE 3.K C310
2. les.Obecný pedagogický dohled
Hordějčuková Věra
5 odpadá OŠE 2.N
6 odpadá OŠE 2.N
Hotařová Lenka
1 odpadá PSY 4.D (4.Da)
2 odpadá TVM 4.C
3 odpadá PSY 4.D
Humlová Zuzana
1 změna ICT1 1.X+
2 změna ICT1 1.X+
3 odpadá INT 2.K
4 odpadá INT 2.K zrušeno
Jeníčková Radka
4 změna OŠE 2.A (2.Ab) Z408
4 spojeno (DUB PedD) OŠE 2.A (2.Aa) Z408
Jíchová Hana
1 odpadá ČJL 3.D
4 supl. (POD PedD) HVS 3.L (3.LH) C170 za odpadlou
4 odpadá HHN3 3.Y
5 změna HVM 1.C A203
6 odpadá HVM 3.D
Kadlec David
3 odpadá CHE 4.M
5 spojeno (CÍS) CHE 1.B (1.Bb) Z225
5 změna CHE 1.B (1.Ba) Z225
6 odpadá CHE 1.B (1.Bb) změna hodiny
Knolová Lenka
1 odpadá ANJ 4.C (4.Ca)
2 odpadá ANJ3 3.Y
3 odpadá ANJ 3.C (3.Ca)
4 odpadá ANJ2 2.Y
5 odpadá ANJ 4.D (4.Db)
Kočí Josef
1 odpadá MBI 1.U
2 odpadá OVZ 1.U
Kočová Jitka
1 odpadá ČJL 3.O
Kopecká Irena
1 odpadá ODV 1.D (1.Db)
2 změna ODV 1.D (1.Db) D149
6 odpadá DVD2 2.Y
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Koubová Radka
5 odpadá OŠE 4.A
6 odpadá OŠE 4.A
Krešne Martina
1 změna ČJL 3.E C307
2 odpadá ČJL 3.E
3 změna OBN 2.E C167
4 supl. (LAN DOV) OBN 1.F C308 za odpadlou
4 odpadá OBN 4.C
5 odpadá OBN 2.K zrušeno
Lahmerová Tereza
-1 odpadá OŠN 3.B (3.Bb) zrušeno
0 odpadá OŠN 3.B (3.Bb) zrušeno
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Lálová Lucie
2 odpadá BIO 3.D
6 odpadá BIO 2.L zrušeno
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Marková Miroslava
1 odpadá BIE 2.M zrušeno
4 navíc BIE 1.G Z401 za odpadlou
Mařík Lukáš
2 odpadá EKO 2.M
4 odpadá PRA 4.H
6 odpadá EKO 4.H
Meinlschmidtová Petra Stanislava
4 změna SPČ 2.H Z409
5 změna SPČ 2.H Z409
Milerová Anna
1 odpadá VYC 1.Z
2 odpadá VYC 1.Z
Müllerová Vladimíra
4 odpadá OŠX 1.U (1.Ub)
5 odpadá OŠX 1.U (1.Ub)
6 odpadá OŠX 1.U (1.Ub)
7 odpadá OŠX 1.U (1.Ub)
Nachtigal Oldřich
0 odpadá INT 3.K zrušeno
1 změna INT 3.K E218
4 odpadá INT 4.E (4.Eb)
6 navíc INT 3.L (3.La) E218 za odpadlou
6 odpadá INT 3.L (3.Lb) zrušeno
3. les.Obecný pedagogický dohled
Paďourková Simona
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Pátek Tomáš
1 odpadá ZEM 2.D zrušeno
2 odpadá ZEM 2.D zrušeno
3 odpadá ZEM 2.L
4 odpadá ZEM 2.L
5 odpadá ZEM 2.J
6 odpadá ZEM 2.J zrušeno
Paulová Helena
0 odpadá TEV 1.D (1.Da) zrušeno
1 odpadá TEV 1.D (1.Da)
2 odpadá TEV 2.C (2.Ca)
3 odpadá TEV 2.C (2.Ca)
4 změna TEV 1.D (1.Db) TV1
5 změna TEV 1.D (1.Db) TV1
Pelcmanová Petra
3 změna DĚJ 1.K A102
6 odpadá DĚJ 1.L zrušeno
Picálek Martin
3 odpadá MAT 2.J
5 změna MAT 3.E C311
6 odpadá MAT 2.K zrušeno
Pješčáková Alena
5 odpadá OŠX 1.U (1.Ua)
6 odpadá OŠX 1.U (1.Ua)
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Podzemská Věra
1 odpadá HVS 4.L (4.L2)
2 odpadá HVS 4.L (4.LH)
3 odpadá HVS 3.L (3.LH)
4. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Polata Aleš
4 odpadá TEV 4.K
5 odpadá TEV 4.K
6 odpadá TEV 4.L (4.Lb)
Potužáková Věra
3 odpadá OPZ 2.M
4 odpadá OVZ 1.G zrušeno
Procházková Markéta
5 odpadá VVM 4.D (4.Da)
6 odpadá VVM 4.D (4.Da)
Raková Gabriela
2 odpadá UČE 4.E (4.Eb)
5 odpadá SUD 4.E (4.E2)
6 odpadá SUD 4.E (4.E2)
Rathová Kateřina
1 odpadá VVS 4.L (4.LV)
2 odpadá VVS 4.L (4.LV)
3 odpadá VVS 3.L (3.LV)
Rollinger Antonín
1 odpadá CHE 2.N
2 odpadá MAT 2.N
Roubíček Jan
2 změna KAJ 3.K C167
3 spojeno (PDÁ PedD) ANJ 1.E (1.Eb) C308
Rutová Hana
1 odpadá FFY 4.E (4.Ea)
2 odpadá FFY 4.E (4.Ea)
3 odpadá FFY 4.E (4.Ea)
4 odpadá PRZ 2.P
5 odpadá PER 2.X
Schläger Pinterová Šárka
1 odpadá EKO 4.O
3 supl. (CÍS PedD) PEK 1.H Z201 za odpadlou
4 supl. (KOU AŠ) PEK 1.B Z201 za odpadlou
4 odpadá EKO 2.N
5 odpadá EKO 3.O
Singer Karel
5 odpadá ČJL 2.C zrušeno
Šrámková Radka
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Štefanková Blanka
1 odpadá PEU1 2.X
2 odpadá SPP1 2.X
3 odpadá EXE 3.X
4 odpadá SPP1 2.X
5 odpadá PPR 1.X
6 odpadá SPP2 3.X
Štěpánek Josef
3 změna INT 1.D (1.Da) E218
4 změna INT 1.D (1.Da) E218
Tichá Iva
4 odpadá BAN 3.R
5 odpadá SBP 4.E (4.E3)
6 odpadá SBP 4.E (4.E3)
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Toningerová Zuzana
3 supl. (BRA NEM) SOM 1.G Z401 za odpadlou
Turnovský Michal
1 odpadá TVS 4.L (4.LT)
2 odpadá TVS 4.L (4.LT)
3 odpadá TVS 3.L (3.LT)
6 odpadá TVD3 3.Y
Vernerová Zuzana
4 odpadá KLP 2.M
5 odpadá OŠE 3.N
6 odpadá OŠE 3.N
Vítková Eliška
1 odpadá PSY 2.L zrušeno
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Vodrášková Dobroslava
0 odpadá PAD1 1.X
1 odpadá PRA2 2.P
2 odpadá OCP3 3.X
3 odpadá OCP2 2.X
4 odpadá ÚSP 1.X
5 odpadá SPX 3.X
6 odpadá OBP 1.X
Vreštiak Dušan
2 odpadá MAT 3.O
3 odpadá MAT 4.A
5 Pohotovost - budova B  
6 odpadá MAT 4.M
Zárubová Věra
0 odpadá INT 1.L (1.La) zrušeno
1 odpadá INT 1.L (1.La) zrušeno
2 odpadá MAT 4.K
4 odpadá MAT 3.C
Zelenková Dagmar
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Zwolinská Lenka
1 Pohotovost - budova A  
1 odpadá PED 2.C
2 odpadá PED 2.L zrušeno
3 odpadá PED 4.C
4 odpadá PED 2.D
5 odpadá PED3 3.Y
6 odpadá PED1 1.Y
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 OŠE odpadá (PJE)
1.B
1 ANJ odpadá (BRA)
4 PEK Z201 supluje PIN (KOU)
5 CHE 1.Bb Z225 spojí KAD (CÍS)
5 CHE 1.Ba Z225 změna KAD
6 FYZ 1.Ba Z205 změna CÍS
6 FYZ 1.Bb Z205 spojí CÍS (KAD)
1.C
5 HVM A203 změna JIC
1.D
0 TEV 1.Da odpadá (PAL)
2 ODV 1.Db D149 změna KOP
3 INT 1.Da E218 změna ŠTP
4 INT 1.Da E218 změna ŠTP
4 TEV 1.Db TV1 změna PAL
5 TEV 1.Db TV1 změna PAL
1. les. Projektová činnost
1.E
2 NEJ 1.Eb C307 změna HEN
2 NEJ 1.Ea C307 spojí HEN (PDÁ)
3 ANJ 1.Eb C308 spojí ROU (PDÁ)
1.F
4 OBN C308 supluje KRE (LAN)
1.G
3 SOM Z401 supluje TON (BRA)
4 BIE Z401 navíc MAR
4 OVZ odpadá (POT)
1.H
2 VKZ 1.Hj Z301 supluje HAN (BRA)
3 PEK Z201 supluje PIN (CÍS)
4 PED Z404 změna BAM
1.K
1 EKO odpadá (TCH)
2 FRJ 1.Kf C165 změna DLU
2 ANJ 1.Kn C171 supluje BEN (KRČ)
3 DĚJ A102 změna PEL
5 ČJL C307 změna BÁN
1.L
0 INT 1.La odpadá (ZÁR)
1 ANJ 1.Lb odpadá (BAR)
1 INT 1.La odpadá (ZÁR)
2 FYZ odpadá (BOR)
6 DĚJ odpadá (PEL)
3. - 5. les. Divadelní představení
1.M
5 ANJ Z427 supluje GAŠ (KUČ)
1.O
2 MSR 1.Oj Z233 supluje ELE (DUD)
1.R
0. - 6. les. praxe
1.U
-1. - 7. les. zkoušení
1.X
0. - 6. les. praxe
1.Y
0. - 6. les. praxe
1.Z
0. - 6. les. praxe
2.A
4 OŠE 2.Ab Z408 změna JEN
4 OŠE 2.Aa Z408 spojí JEN (DUB)
2.C
4 HVM 2.Ca odpadá (FOJ)
4 ODV 2.Cb odpadá (KOP)
5 ČJL odpadá (SIN)
6 ANJ 2.Ca odpadá (DRB)
6 HVM 2.Cb odpadá (FOJ)
1. - 3. les. Projektová činnost
2.D
1 ZEM odpadá (TPT)
2 ZEM odpadá (TPT)
3 BIO odpadá (LAL)
4. - 6. les. Projektová činnost
2.E
3 OBN C167 změna KRE
5 UČE 2.Eb C308 změna HOL
6 NEJ 2.Eb C165 změna DAV
2.G
5 PSK Z205 změna ELE
2.H
4 SPČ Z409 změna MEI
5 SPČ Z409 změna MEI
2.J
0 ANJ 2.Ja odpadá (DLU)
1 FYZ odpadá (BOR)
2 EKO odpadá (LAN)
6 ZEM odpadá (TPT)
3. - 5. les. Divadelní představení
2.K
4 INT odpadá (HUM)
5 OBN odpadá (KRE)
6 MAT odpadá (PIC)
1. - 3. les. Projektová činnost
2.L
1 PSY odpadá (VIT)
2 PED odpadá (ZWO)
6 BIO odpadá (LAL)
3. - 5. les. Divadelní představení
2.M
1 BIE odpadá (MAR)
5 MAT odpadá (ČEŇ)
6 FYZ odpadá (ČEŇ)
2. - 4. les. Projektová činnost
2.N
0. - 8. les., -1. les. praxe
2.O
5 TEV mim změna BAB
6 TEV mim změna BAB
2.P
0. - 6. les. praxe
2.X
0. - 6. les. praxe
2.Y
0. - 6. les. praxe
3.A
0 TEV odpadá (BAB)
4 PSK odpadá (ŠRÁ)
5 ČJL odpadá (BNÁ)
6 ANJ 3.Ab odpadá (BRA)
1. - 3. les. Projektová činnost
3.B
-1 OŠN 3.Ba odpadá (HEJ)
-1 OŠN 3.Bb odpadá (LAH)
0 OŠN 3.Ba odpadá (HEJ)
0 OŠN 3.Bb odpadá (LAH)
1 OŠN 3.Ba odpadá (HEJ)
1 OŠN 3.Bb odpadá (LAH)
2. - 4. les. Projektová činnost
3.C
0. - 8. les. praxe
3.D
0. - 7. les. praxe
3.E
1 ČJL C307 změna KRE
3 UČE 3.Eb C312 změna HOL
5 MAT C311 změna PIC
2. les. Třídnická hodina
3.K
0 INT odpadá (NCH)
1 INT E218 změna NCH
2 KAJ C167 změna ROU
3 MAT C311 supluje BOR (HUD)
6 UČE C310 změna HOL
5. les. Třídnická hodina
3.L
0 NEJ 3.La odpadá (HEN)
4 HVS 3.LH C170 supluje JIC (POD)
6 INT 3.La E218 navíc NCH
6 ANJ 3.Lb A101 navíc DLU
6 ANJ 3.La odpadá (DLU)
6 INT 3.Lb odpadá (NCH)
3. les. Třídnická hodina
3.M
1 MAT Z205 navíc CÍS
1 ČJL přesun >> na 18.6. 2. hod
2 ČJL Z401 přesun << BNÁ z 1. hod
2 MAT odpadá (CÍS)
3 NEJ 3.Mb Z427 spojí ARN (DUD)
3 NEJ 3.Ma Z427 změna ARN
3.N
-1. - 11. les. Závěrečná zkouška
3.O
0. - 8. les. praxe
3.P
0. - 6. les. absolutorium
3.R
0. - 6. les. absolutorium
3.X
0. - 6. les. absolutorium
3.Y
0. - 6. les. absolutorium
4.A
-1. - 11. les. maturita
4.C
-1. - 11. les. maturita
4.D
-1. - 11. les. maturita
4.E
3. - 11. les., -1. - 2. les. maturita
4.H
-1. - 11. les. maturita
4.K
-1. - 11. les. maturita
4.L
-1. - 11. les. maturita
4.M
-1. - 11. les. maturita
4.O
-1. - 11. les. maturita
Pedagogický dohled u třídy:
1.D
Hodina: 1. les., Učitel: Česák Petr
1.L
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Kopecká Irena, Lálová Lucie
2.C
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Fojtová Eva, Zelenková Dagmar
2.D
Hodina: 4. - 6. les., Učitel: Podzemská Věra, Zelenková Dagmar
2.J
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Česák Petr
2.K
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Paďourková Simona, Tichá Iva
2.L
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Vítková Eliška
2.M
Hodina: 2. - 4. les., Učitel: Císařová Iva, Čeňková Miluše
3.A
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Dubová Irena, Hejduková Andrea, Lahmerová Tereza, Pješčáková Alena, Šrámková Radka
3.B
Hodina: 2. - 4. les., Učitel: Dubová Irena, Hejduková Andrea, Lahmerová Tereza, Pješčáková Alena, Šrámková Radka
3.E
Hodina: 2. les., Učitel: Holčáková Petra
3.K
Hodina: 5. les., Učitel: Borl Milan
3.L
Hodina: 3. les., Učitel: Nachtigal Oldřich

Projektový den - třída 2.M: Fyzikální praktikum (2.-4. hodina), učebny Z205, Z210, Mgr.Císařová, Mgr. Čeňková.
Projektový den "Finanční svoboda" - třída 2.K (Ing. Tichá, Ing. Paďourková), Atrium školy/C164 (1.-3. hodina).
Návštěva Divadla rozmanitostí - třídy 1.L (Mgr. Lálová, Bc. Kopecká), 2.L (Mgr. Vítková), 2.J (Mgr. Česák, PhD.), 3.-5. hodina.
Projektový den ošetřovatelství - třída 3.A/1.-3. hodina, třída 3.B/2.-4. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Dubová, Mgr. Pješčáková, Mgr. Hejduková, Mgr. Šrámková, Mgr. Lahmerová; učebny Z330, Z305, Z309, Z310, Z332.
Projektový den HV - třída 2.C/1.-3. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Fojtová, Mgr. Zelenková; třída 2.D/4.-6. hodina, pedagogický dohled - Mgr. Podzemská, Mgr. Zelenková (učebny E214, D148).
Projekt Erasmus/Malta - třídy 1.A (1.-2. hodina, učebna Z323), Mgr. Koubová.
Projekt Erasmus/Island - třída 1.D (1. hodina, C165, Mgr. Česák, PhD.).