Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Wednesday 25. 11.

Kmenové učebny třídy 4.O - Z120, třídy 4.M - Z323 (tyto učebny platí i pro třídnické hodiny).

Kmenové učebny pro třídy 4.E - A204, 4.K - C410, 4.C - A201, 4.D - A101, 4.L - C312 (tyto učebny platí i pro třídnické hodiny).

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.U PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.N PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.A PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.C TH
4.D TH
4.E TH
4.H PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.K TH
4.L TH
4.M TH
4.O TH
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Burešová Václava ..
Cvachová Martina ..
Dudová Petra ..
Pelcmanová Petra ..
Rutová Hana -
Singer Karel ..
Šlégelová Linda ..
Štefanková Blanka .. VOD ..
Vreštiak Dušan KUČ
Zwolinská Lenka ..
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A101 Absc Absc Absc Absc
A102 Absc Absc Absc
A104 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A201 Absc Absc Absc Absc
A204 ABS Absc
C172 Absc Absc
C408 Absc Absc Absc
C410 Absc Absc
D146 Absc Absc Absc Absc
D148 Absc Absc Absc Absc
TV1 Absc Absc Absc Absc
TV2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Arnoštová Jaroslava
2 odpadá NEJ 4.M (4.Ma)
3 změna NEJ 4.O Z120
5 změna NEJ 1.M (1.Mb) mim
7 změna NEJ 3.M (3.Mb) mim
Babák Robert
1 odpadá TEV 2.G zrušeno
2 změna TEV 2.G mim
3 změna BIE 1.N mim
4 změna BIE 2.H mim
Babáková Martina
0 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
1 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
2 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
3 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
4 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
5 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
6 odpadá SPČ 4.H (4.Ha)
Bánok Zdeněk
1 odpadá SČJL 4.L (4.2C) zrušeno
2 odpadá SČJL 4.L (4.2C) zrušeno
3 změna ČJL 1.L A202
5 změna ČJL 1.K C163
6 změna OBN 3.D C167
7 změna OBN 3.C C312
Bánoková Zuzana
3 změna SČJL 3.L (3.Lb) mim
4 změna SČJL 3.L (3.Lb) mim
6 změna OBN 3.K C307
7 změna OBN 3.E mim
Bendlová Eliška
2 změna MSR 2.O (2.Ob) mim
3 změna MSR 3.O mim
7 odpadá MPX 2.O (2.Ob) zrušeno
8 odpadá MPX 2.O (2.Ob) zrušeno
9 odpadá MPX 2.O (2.Ob) zrušeno
Benešová Ute
1 změna SAJ 4.K (4.1A)+ zrušeno
2 změna SAJ 4.K (4.1A)+ zrušeno
3 změna ANJ 4.E (4.Eb) A204
4 změna ANJ3 3.R C408
6 změna ANJ 4.K C410
7 odpadá KAJ 4.L (4.L3) zrušeno
Bicanová Lenka
1 změna PSK 2.A mim
3 změna SOM 1.O mim
4 změna SOM 1.O mim
5 změna OŠE 1.N mim
6 změna OŠE 1.N mim
Bílková Alžběta
6 změna PVC1 1.Y mim
7 změna PVC1 1.Y mim
Borl Milan
4 změna MAT 4.E (4.Eb) A204
Branišová Martina
4 změna ANJ 1.B mim
7 změna ANJ 3.A (3.Aa) mim
Budilová Vladimíra
4 změna EKC 4.K C410
5 změna EKC 4.K C410
Burešová Václava
1 odpadá SČJL 4.L (4.1C) zrušeno
6 změna ČJL 4.L C312
2. les.Obecný pedagogický dohled
Císařová Iva
1 změna MAT 1.G Z210
2 změna MAT 2.A Z210
3 změna MAT 3.M Z210
4 změna MAT 1.H Z210
5 změna MAT 1.A Z210
6 změna FYZ 3.M Z210
Cvachová Martina
2 změna SPE 3.Y A102
4. les.Obecný pedagogický dohled
Čeňková Miluše
1 změna FYZ 2.M mim
4 odpadá BFY 1.U
5 odpadá BFY 1.U
6 změna FYZ 1.M mim
Česák Petr
7 odpadá TEV 4.D (4.Da) zrušeno
8 odpadá TEV 4.D (4.Da) zrušeno
9 odpadá TEV 4.D (4.Db) zrušeno
10 odpadá TEV 4.D (4.Db) zrušeno
Davignon Jan
0 odpadá TEV 1.A (1.Aa) zrušeno
1 změna TEV 1.A (1.Aa) mim
4 změna TEV 3.O mim
5 odpadá TEV 3.O zrušeno
Dluhošová Jana
2 změna ANJ 2.L C164
4 změna FRJ 1.K (1.Kf) C171
5 navíc ANJ 3.L (3.Lb) C309 za odpadlou
5 odpadá ANJ 3.L (3.Lb) zrušeno
7 odpadá KAJ 4.E (4.E1) zrušeno
Doušová Jitka
1 změna PSY 2.D A202
5 změna PSY2 2.Y A103
6 změna PSY 2.C A103
Drábková Hana
5 změna ANJ 2.C (2.Cb) C310
7 odpadá KAJ 4.L (4.L4) zrušeno
Drážďanská Ivana
2 navíc SAB 3.X INT1 za odpadlou
5 navíc SAB 3.R INT1 za odpadlou
5 změna SAB 3.R+ zrušeno
6 změna SAB 3.R+ zrušeno
Dubová Irena
-1 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
0 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
1 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
2 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
3 navíc OŠN 3.A mim za odpadlou
3 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
4 navíc OŠN 3.A mim za odpadlou
4 odpadá OŠN 3.A (3.A1) zrušeno
6 změna OŠE 3.A mim
7 změna PAT 2.A mim
Dudová Petra
1 změna ANJ 4.M (4.Mb) Z323
2. les.Obecný pedagogický dohled
Dufková Veronika
0 odpadá TEV 2.E zrušeno
1 změna TEV 2.E mim
2 odpadá TEV 2.D (2.Da) zrušeno
3 změna TEV 2.D (2.Da) mim
4 změna TEV 2.D (2.Db) mim
5 odpadá TEV 2.D (2.Db) zrušeno
Elexová Hana
2 změna PSK 3.O Z422
3 změna PSK 2.O Z422
5 změna MSR 1.O Z422
6 změna PSK 4.O Z120
Ferenzová Daniela
1 změna ZEM 2.K mim
2 změna ZEM 2.E mim
5 změna TEV 2.B mim
6 přesun << TEV 1.O mim z 7. hod
6 odpadá TEV 2.B zrušeno
7 přesun >> TEV 1.O na 6. hod
8 odpadá TEV 1.O zrušeno
Fojtová Eva
2 změna HHN 2.C (2.C1) E214
4 změna HHN 2.D (2.D2) A103
6 změna OVČ 1.H C409
7 změna OVČ 1.H C409
Gašparínová Marta
1 změna SAJ 4.O Z120
2 odpadá SAJ 4.O
4 změna ANJ 4.O Z120
Hanzlíčková Miloslava
7 změna VKZ 1.N Z509
Hejduková Andrea
1 změna KLP 2.B mim
2 změna OŠE 3.B mim
3 změna OŠE 3.B mim
6 odpadá OŠN 3.B (3.Ba) zrušeno
7 odpadá OŠN 3.B (3.Ba) zrušeno
Hejduková Šárka
6 změna PPX 4.C (4.Ca) D149
7 změna PPX 4.C (4.Ca) D149
8 změna PPX 4.C (4.Ca) D149
9 změna PPX 4.C (4.Ca) D149
Henzlová Ivana
1 změna SNJ 4.K (4.1N)+ zrušeno
2 navíc NEJ 1.E (1.Ea) C165 za odpadlou
2 změna SNJ 4.K (4.1N)+ zrušeno
7 změna KNJ 4.L (4EKL)+ zrušeno
Hordějčuková Věra
-1 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
0 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
1 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
2 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
3 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
4 odpadá OŠN 3.A (3.A3) zrušeno
Hotařová Lenka
0 odpadá TEV 1.C (1.Cb) zrušeno
1 změna TEV 1.C (1.Cb) A103
2 změna TEV 1.C (1.Ca) A202
3 odpadá TEV 1.C (1.Ca) zrušeno
4 změna PSY 4.L C312
Hudková Dita
3 změna ANJ 3.D C167
5 změna DCJ 3.Y A102
6 změna DCJ 3.Y A102
7 odpadá KAJ 4.K (4.K1) zrušeno
Jeníčková Radka
3 změna PRP 1.A (1.Ab) mim
4 změna PRP 1.A (1.Ab) mim
5 změna OŠE 2.A mim
6 změna OŠE 2.A mim
Jíchová Hana
2 změna HVM 1.C (1.Cb) E211
4 změna HVM 3.D A202
Kadlec David
3 změna CHE 4.M Z323
Knolová Lenka
4 změna ANJ3 3.Y A102
5 změna ANJ 4.D (4.Db) A101
Kočová Jitka
1 změna ČJL 3.O mim
2 změna ČJL 1.N mim
3 změna ČJL 2.H mim
5 změna ČJL 1.H mim
Kopecká Irena
1 změna DRV 1.L (1.La) C170
2 změna DRV 1.L (1.La) C170
3 změna DVD1 1.Y C170
4 změna DVD1 1.Y C170
6 změna PPX 4.C (4.Cb) D148
7 změna PPX 4.C (4.Cb) D148
8 změna PPX 4.C (4.Cb) D148
9 změna PPX 4.C (4.Cb) D148
Koubová Radka
-1 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
0 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
1 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
2 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
3 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
4 odpadá OŠN 4.A (4.A1)
5 změna SOM 1.B Z311
Krešne Martina
4 změna ČJL 2.J C311
5 změna ČJL 2.J C411
6 změna ČJL 3.E C262
Kubová Anna
-1 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
0 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
1 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
2 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
3 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
4 odpadá OŠN 4.A (4.A2)
Kučerová Jana
5 změna ČJL 4.O Z120
6 supl. (VRE LÉK) ČJL 4.M Z323 za odpadlou
Lahmerová Tereza
2 změna KLP 3.M mim
6 odpadá OŠN 3.B (3.Bb) zrušeno
7 odpadá OŠN 3.B (3.Bb) zrušeno
Lálová Lucie
3 změna BIO 4.L C312
6 změna BIO 2.J C164
7 změna BIE 2.K C164
Lamplotová Ludmila
-1 odpadá OCVI 2.N (2.Na) zrušeno
0 odpadá OCVI 2.N (2.Na) zrušeno
1 odpadá OCVI 2.N (2.Na) zrušeno
2 odpadá OCVI 2.N (2.Na) změna hodiny
3 odpadá OCVI 2.N (2.Na) změna hodiny
4 odpadá OCVI 2.N (2.Na) změna hodiny
5 odpadá OCVI 2.N (2.Na) zrušeno
Langová Jana
3 změna FIR 3.R C408
Leufenová Jaroslava
5 změna ODV 1.D (1.Da) A202
6 změna ODV 1.D (1.Da) A202
7 změna ODV 2.D (2.Da) A202
8 odpadá ODV 2.D (2.Da) zrušeno
Marková Miroslava
3 odpadá BCH 1.U
4 změna SBI 4.M Z323
5 změna SBI 4.M Z323
7 změna BIE 4.M Z323
Mařík Lukáš
0 odpadá TEV 1.A (1.Ab) zrušeno
1 změna TEV 1.A (1.Ab) Z205
4 změna EKO 3.M Z205
6 změna EKO 2.M Z205
Meinlschmidtová Petra Stanislava
0 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
1 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
2 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
3 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
4 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
5 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
6 odpadá SPČ 4.H (4.Hb)
Müllerová Vladimíra
1 odpadá OSP 1.U
2 odpadá OSP 1.U
5 změna KLP 2.O Z330
Nachtigal Oldřich
0 odpadá INT 3.L (3.La) zrušeno
Paulová Helena
2 změna TVM 2.C (2.Cb) A103
3 změna TVM 2.C (2.Ca) C310
4 změna MAT 1.E C310
Pelcmanová Petra
1 změna SČJL 4.K (4.3C)+ zrušeno
5 změna ČJL 1.C C171
7 změna LJP 2.D (2.Db) C407
2. les.Obecný pedagogický dohled
Picálek Martin
1 změna MAT 3.E (3.Ea) mim
3 změna MAT 2.K mim
4 změna MAT 1.F mim
5 změna MAT 3.E (3.Eb) mim
6 změna ZEM 1.F mim
7 změna MAT 2.J mim
Pješčáková Alena
-1 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
0 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
1 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
2 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
3 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
4 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
5 odpadá OCVI 3.N (3.Na)
Podzemská Věra
4 změna HHN 2.D (2.D1) E214
Polata Aleš
2 odpadá ANJ 2.D (2.Db) zrušeno
4 změna ANJ 2.E (2.Eb) A203
6 změna TEV 2.L C261
7 odpadá TEV 2.L zrušeno
Potužáková Věra
3 změna OPZ 1.M mim
6 odpadá TEO 1.U
Povová Eva
1 změna PSY 2.H mim
2 změna PSY 2.H mim
4 změna KOJ 1.R mim
5 změna KOJ 1.R mim
Procházková Markéta
1 změna ČJL 4.C (4.Ca) A201
4 změna LJP 3.C (3.Ca) C307
7 navíc VVM 4.D (4.Db) D240 za odpadlou
7 odpadá VVM 4.D (4.Db) zrušeno
Raková Gabriela
2 změna EKO 3.L C262
Roubíček Jan
1 změna KAJ 3.L (3.Lb) mim
2 změna ANJ 1.E (1.Eb) mim
3 změna ANJ 3.E (3.Ea) mim
6 změna ŠPJ 1.L (1.Ls) mim
7 změna ANJ 1.E (1.Ea) mim
Rucká Lenka
1 změna ANJ3 3.X C262
2 změna ANJ2 2.X C311
3 změna ANJ1 1.X C164
4 změna OPX3 3.P+ C172
5 změna OPX3 3.P+ C172
6 změna OPX3 3.P+ C172
Rutová Hana
4 změna PRA 3.K C308
6 změna PRA 2.K C308
2. les.Obecný pedagogický dohled
Sedlarová Michaela
6 změna INT 2.G mim
7 změna INT 2.G mim
Schläger Pinterová Šárka
8 odpadá EKO 4.O zrušeno
9 odpadá EKO 4.O zrušeno
Singer Karel
5 změna ČJL 2.E C167
6 změna ČJL 2.E C412
Šidová Karolina
-1 odpadá OCVI 2.N (2.Nb) zrušeno
0 odpadá OCVI 2.N (2.Nb) zrušeno
1 odpadá OCVI 2.N (2.Nb) zrušeno
2 spojeno (LAM) OCVI 2.N (2.Na) mim
3 spojeno (LAM) OCVI 2.N (2.Na) mim
4 spojeno (LAM) OCVI 2.N (2.Na) mim
5 odpadá OCVI 2.N (2.Nb) zrušeno
Šlégelová Linda
3 změna SOS 1.H Z410
4 změna AKP 1.N Z410
7 odpadá MPX 2.O (2.Oa) zrušeno
8 odpadá MPX 2.O (2.Oa) zrušeno
9 odpadá MPX 2.O (2.Oa) zrušeno
2. les.Obecný pedagogický dohled
Šrámková Radka
-1 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
0 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
1 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
2 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
3 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
4 odpadá OŠN 3.A (3.A2) zrušeno
5 změna PSK 3.B Z301
8 změna ANA 1.Z+ zrušeno
9 změna ANA 1.Z+ zrušeno
Štefanková Blanka
5 přesun << PEU2 3.X C262 z 7. hod
7 přesun >> PEU2 3.X na 5. hod
Tichá Iva
2 přesun << BAN 3.R C408 z 7. hod
3 změna EKO 1.K C407
4 změna EKO 3.E C167
6 změna MTG 1.X C407
7 přesun >> BAN 3.R na 2. hod
Toningerová Zuzana
-1 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
0 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
1 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
2 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
3 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
4 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
5 odpadá OCVI 3.N (3.Nb)
Turnovský Michal
4 změna TEV 3.L (3.La) C407
5 odpadá TEV 3.L (3.La) zrušeno
6 změna TVD2 2.Y C310
7 přesun << TEV 3.K C308 z 8. hod
8 přesun >> TEV 3.K na 7. hod
9 odpadá TEV 3.K zrušeno
Valušková Soňa
4 změna PSK 2.B mim
Vernerová Zuzana
1 změna PRP 1.B mim
2 změna PRP 1.B mim
3 změna KLP 2.M mim
4 změna KLP 2.A mim
5 změna KLP 2.G mim
6 změna PRP 1.G mim
7 změna PRP 1.G mim
Vítková Eliška
2 změna PSY 2.J A203
3 navíc PSY 1.C (1.Cb) C163 za odpadlou
3 odpadá PSY 1.C (1.Cb) zrušeno
4 změna PSY 1.L C163
5 změna PSY 3.D C164
6 změna PSY 3.L C309
7 změna PSY 1.C (1.Ca) C309
Vlasáková Gabriela
2 změna ČJL 1.A mim
3 změna ČJL 1.G mim
4 změna OBN 2.M mim
Vodrášková Dobroslava
1 změna PIS 1.X C261
2 změna PIS 1.X C261
3 supl. (ŠFB LÉK) OCP3 3.X C262 za odpadlou
4 změna SPX 3.X C262
7 změna OCP1 1.X INT1
Vreštiak Dušan
1 změna INT 1.O Z225
2 změna INT 1.O Z225
4 změna INT 1.G Z225
5 změna INT 1.G Z225
Zárubová Věra
1 změna RMM 3.Y A102
3 změna MAT 4.K C410
Zdvořáková Petra
-1 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
0 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
1 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
2 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
3 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
4 odpadá OŠN 4.A (4.A3)
Zelenková Dagmar
1 změna HHN2 2.Y (2.Y) C308
2 změna HHN 2.C (2.C2) C308
5 změna HHN1 1.Y (1.Ya) E211
7 změna HVD2 2.Y E211
Zwolinská Lenka
5 změna PED 4.L C312
3. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0 TEV 1.Aa odpadá (DAV)
0 TEV 1.Ab odpadá (MŘÍ)
1 TEV 1.Aa mim změna DAV
1 TEV 1.Ab Z205 změna MŘÍ
2 ČJL mim změna VLA
3 PRP 1.Ab mim změna JEN
4 PRP 1.Ab mim změna JEN
5 MAT Z210 změna CÍS
1.B
1 PRP mim změna VEZ
2 PRP mim změna VEZ
4 ANJ mim změna BRA
5 SOM Z311 změna KOU
1.C
0 TEV 1.Cb odpadá (HOT)
1 TEV 1.Cb A103 změna HOT
2 HVM 1.Cb E211 změna JIC
2 TEV 1.Ca A202 změna HOT
3 PSY 1.Cb C163 navíc VIT
3 PSY 1.Cb odpadá (VIT)
3 TEV 1.Ca odpadá (HOT)
5 ČJL C171 změna PEL
7 PSY 1.Ca C309 změna VIT
1.D
5 ODV 1.Da A202 změna LEU
6 ODV 1.Da A202 změna LEU
1.E
2 NEJ 1.Ea C165 navíc HEN
2 ANJ 1.Eb mim změna ROU
4 MAT C310 změna PAL
7 ANJ 1.Ea mim změna ROU
1.F
1 ČJL odpadá (SIN)
4 MAT mim změna PIC
6 ZEM mim změna PIC
1.G
1 MAT Z210 změna CÍS
3 ČJL mim změna VLA
4 INT Z225 změna VRE
5 INT Z225 změna VRE
6 PRP mim změna VEZ
7 PRP mim změna VEZ
1.H
3 SOS Z410 změna ŠLÉ
4 MAT Z210 změna CÍS
5 ČJL mim změna KOČ
6 OVČ C409 změna FOJ
7 OVČ C409 změna FOJ
1.K
3 EKO C407 změna TCH
4 FRJ 1.Kf C171 změna DLU
5 ČJL C163 změna BÁN
1.L
1 DRV 1.La C170 změna KOP
2 DRV 1.La C170 změna KOP
3 ČJL A202 změna BÁN
4 PSY C163 změna VIT
6 ŠPJ 1.Ls mim změna ROU
1.M
3 OPZ mim změna POT
5 NEJ 1.Mb mim změna ARN
6 FYZ mim změna ČEŇ
1.N
2 ČJL mim změna KOČ
3 BIE mim změna BAB
4 AKP Z410 změna ŠLÉ
5 OŠE mim změna BIC
6 OŠE mim změna BIC
7 VKZ Z509 změna HAN
1.O
1 INT Z225 změna VRE
2 INT Z225 změna VRE
3 SOM mim změna BIC
4 SOM mim změna BIC
5 MSR Z422 změna ELE
6 TEV mim přesun << FER z 7. hod
7 TEV přesun >> na 25.11. 6. hod
8 TEV odpadá (FER)
1.R
4 KOJ mim změna POV
5 KOJ mim změna POV
1.U
8 AFG odpadá (ŠRÁ)
9 AFG odpadá (ŠRÁ)
3. - 11. les., -1. - 2. les. praxe
1.X
1 PIS C261 změna VOD
2 PIS C261 změna VOD
3 ANJ1 C164 změna RUC
4 TPR odpadá (ŠFB)
6 MTG C407 změna TCH
7 OCP1 INT1 změna VOD
1.Y
3 DVD1 C170 změna KOP
4 DVD1 C170 změna KOP
5 HHN1 1.Ya E211 změna ZEL
6 PVC1 mim změna BIL
7 PVC1 mim změna BIL
1.Z
8 ANA odpadá (ŠRÁ)
9 ANA odpadá (ŠRÁ)
2.A
1 PSK mim změna BIC
2 MAT Z210 změna CÍS
4 KLP mim změna VEZ
5 OŠE mim změna JEN
6 OŠE mim změna JEN
7 PAT mim změna DUB
2.B
1 KLP mim změna HEJ
4 PSK mim změna VAL
5 TEV mim změna FER
6 TEV odpadá (FER)
2.C
2 HHN 2.C1 E214 změna FOJ
2 HHN 2.C2 C308 změna ZEL
2 TVM 2.Cb A103 změna PAL
3 TVM 2.Ca C310 změna PAL
5 ANJ 2.Cb C310 změna DRB
6 PSY A103 změna DOU
2.D
1 PSY A202 změna DOU
2 ANJ 2.Db odpadá (POL)
2 TEV 2.Da odpadá (DUF)
3 TEV 2.Da mim změna DUF
4 HHN 2.D1 E214 změna POD
4 TEV 2.Db mim změna DUF
4 HHN 2.D2 A103 změna FOJ
5 TEV 2.Db odpadá (DUF)
7 ODV 2.Da A202 změna LEU
7 LJP 2.Db C407 změna PEL
8 ODV 2.Da odpadá (LEU)
2.E
0 TEV odpadá (DUF)
1 TEV mim změna DUF
2 ZEM mim změna FER
4 ANJ 2.Eb A203 změna POL
5 ČJL C167 změna SIN
6 ČJL C412 změna SIN
2.G
1 TEV odpadá (BAB)
2 TEV mim změna BAB
5 KLP mim změna VEZ
6 INT mim změna SEM
7 INT mim změna SEM
2.H
1 PSY mim změna POV
2 PSY mim změna POV
3 ČJL mim změna KOČ
4 BIE mim změna BAB
2.J
2 PSY A203 změna VIT
4 ČJL C311 změna KRE
5 ČJL C411 změna KRE
6 BIO C164 změna LAL
7 MAT mim změna PIC
2.K
1 ZEM mim změna FER
3 MAT mim změna PIC
6 PRA C308 změna RUT
7 BIE C164 změna LAL
2.L
2 ANJ C164 změna DLU
6 TEV C261 změna POL
7 TEV odpadá (POL)
2.M
1 FYZ mim změna ČEŇ
3 KLP mim změna VEZ
4 OBN mim změna VLA
6 EKO Z205 změna MŘÍ
2.N
-1 OCVI 2.Na odpadá (LAM)
-1 OCVI 2.Nb odpadá (ŠID)
0 OCVI 2.Na odpadá (LAM)
0 OCVI 2.Nb odpadá (ŠID)
1 OCVI 2.Na odpadá (LAM)
1 OCVI 2.Nb odpadá (ŠID)
2 OCVI 2.Na mim spojí ŠID (LAM)
3 OCVI 2.Na mim spojí ŠID (LAM)
4 OCVI 2.Na mim spojí ŠID (LAM)
5 OCVI 2.Na odpadá (LAM)
5 OCVI 2.Nb odpadá (ŠID)
2.O
2 MSR 2.Ob mim změna BND
3 PSK Z422 změna ELE
5 KLP Z330 změna MUL
7 MPX 2.Oa odpadá (ŠLÉ)
7 MPX 2.Ob odpadá (BND)
8 MPX 2.Oa odpadá (ŠLÉ)
8 MPX 2.Ob odpadá (BND)
9 MPX 2.Oa odpadá (ŠLÉ)
9 MPX 2.Ob odpadá (BND)
2.P
4 OPX2 C172 změna RUC
5 OPX2 C172 změna RUC
6 OPX2 C172 změna RUC
2.X
2 ANJ2 C311 změna RUC
2.Y
1 HHN2 2.Y C308 změna ZEL
5 PSY2 A103 změna DOU
6 TVD2 C310 změna TUR
7 HVD2 E211 změna ZEL
3.A
-1 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
-1 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
-1 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
0 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
0 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
0 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
1 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
1 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
1 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
2 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
2 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
2 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
3 OŠN mim navíc DUB
3 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
3 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
3 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
4 OŠN mim navíc DUB
4 OŠN 3.A1 odpadá (DUB)
4 OŠN 3.A2 odpadá (ŠRÁ)
4 OŠN 3.A3 odpadá (HOR)
6 OŠE mim změna DUB
7 ANJ 3.Aa mim změna BRA
3.B
2 OŠE mim změna HEJ
3 OŠE mim změna HEJ
5 PSK Z301 změna ŠRÁ
6 OŠN 3.Ba odpadá (HEJ)
6 OŠN 3.Bb odpadá (LAH)
7 OŠN 3.Ba odpadá (HEJ)
7 OŠN 3.Bb odpadá (LAH)
3.C
4 LJP 3.Ca C307 změna PRO
7 OBN C312 změna BÁN
3.D
3 ANJ C167 změna HUD
4 HVM A202 změna JIC
5 PSY C164 změna VIT
6 OBN C167 změna BÁN
3.E
1 MAT 3.Ea mim změna PIC
3 ANJ 3.Ea mim změna ROU
4 EKO C167 změna TCH
5 MAT 3.Eb mim změna PIC
6 ČJL C262 změna KRE
7 OBN mim změna BNÁ
3.K
4 PRA C308 změna RUT
6 OBN C307 změna BNÁ
7 TEV C308 přesun << TUR z 8. hod
8 TEV přesun >> na 25.11. 7. hod
9 TEV odpadá (TUR)
3.L
0 INT 3.La odpadá (NCH)
1 KAJ 3.Lb mim změna ROU
2 EKO C262 změna RAK
3 SČJL 3.Lb mim změna BNÁ
4 SČJL 3.Lb mim změna BNÁ
4 TEV 3.La C407 změna TUR
5 ANJ 3.Lb C309 navíc DLU
5 ANJ 3.Lb odpadá (DLU)
5 TEV 3.La odpadá (TUR)
6 PSY C309 změna VIT
3.M
2 KLP mim změna LAH
3 MAT Z210 změna CÍS
4 EKO Z205 změna MŘÍ
6 FYZ Z210 změna CÍS
7 NEJ 3.Mb mim změna ARN
3.N
-1. - 11. les. praxe
3.O
1 ČJL mim změna KOČ
2 PSK Z422 změna ELE
3 MSR mim změna BND
4 TEV mim změna DAV
5 TEV odpadá (DAV)
3.P
4 OPX3 C172 změna RUC
5 OPX3 C172 změna RUC
6 OPX3 C172 změna RUC
3.R
2 BAN C408 přesun << TCH z 7. hod
3 FIR C408 změna LAN
4 ANJ3 C408 změna BEN
5 SAB INT1 navíc DRÁ
5 SAB odpadá (DRÁ)
6 SAB odpadá (DRÁ)
7 BAN přesun >> na 25.11. 2. hod
3.X
1 ANJ3 C262 změna RUC
2 SAB INT1 navíc DRÁ
2 OJS odpadá (ŠFB)
3 OCP3 C262 supluje VOD (ŠFB)
4 SPX C262 změna VOD
5 PEU2 C262 přesun << ŠFB z 7. hod
5 SAB odpadá (DRÁ)
6 SAB odpadá (DRÁ)
7 PEU2 přesun >> na 25.11. 5. hod
3.Y
1 RMM A102 změna ZÁR
2 SPE A102 změna CVA
4 ANJ3 A102 změna KNO
5 DCJ A102 změna HUD
6 DCJ A102 změna HUD
4.A
-1. - 11. les. praxe
4.C
1 ČJL 4.Ca A201 změna PRO
6 PPX 4.Ca D149 změna HED
6 PPX 4.Cb D148 změna KOP
7 PPX 4.Ca D149 změna HED
7 PPX 4.Cb D148 změna KOP
8 PPX 4.Ca D149 změna HED
8 PPX 4.Cb D148 změna KOP
9 PPX 4.Ca D149 změna HED
9 PPX 4.Cb D148 změna KOP
3. les. Třídnická hodina
4.D
5 ANJ 4.Db A101 změna KNO
7 VVM 4.Db D240 navíc PRO
7 TEV 4.Da odpadá (ČES)
7 VVM 4.Db odpadá (PRO)
8 TEV 4.Da odpadá (ČES)
9 TEV 4.Db odpadá (ČES)
10 TEV 4.Db odpadá (ČES)
4. les. Třídnická hodina
4.E
1 SNJ 4.1N odpadá (HEN)
1 SAJ 4.1A odpadá (BEN)
1 SČJL 4.3C odpadá (PEL)
2 SNJ 4.1N odpadá (HEN)
2 SAJ 4.1A odpadá (BEN)
2 SČJL 4.3C odpadá (PEL)
3 ANJ 4.Eb A204 změna BEN
4 MAT 4.Eb A204 změna BOR
7 KNJ 4EKL odpadá (HEN)
7 KAJ 4.E1 odpadá (DLU)
2. les. Třídnická hodina
4.H
3. - 11. les., -1. - 2. les. praxe
4.K
1 SNJ 4.1N odpadá (HEN)
1 SAJ 4.1A odpadá (BEN)
1 SČJL 4.3C odpadá (PEL)
2 SNJ 4.1N odpadá (HEN)
2 SAJ 4.1A odpadá (BEN)
2 SČJL 4.3C odpadá (PEL)
3 MAT C410 změna ZÁR
4 EKC C410 změna BUD
5 EKC C410 změna BUD
6 ANJ C410 změna BEN
7 KNJ 4EKL odpadá (HEN)
7 KAJ 4.K1 odpadá (HUD)
2. les. Třídnická hodina
4.L
1 SČJL 4.1C odpadá (BUR)
1 SČJL 4.2C odpadá (BÁN)
2 SČJL 4.1C odpadá (BUR)
2 SČJL 4.2C odpadá (BÁN)
3 BIO C312 změna LAL
4 PSY C312 změna HOT
5 PED C312 změna ZWO
6 ČJL C312 změna BUR
7 KAJ 4.L3 odpadá (BEN)
7 KAJ 4.L4 odpadá (DRB)
7 KNJ 4EKL odpadá (HEN)
2. les. Třídnická hodina
4.M
1 ANJ 4.Mb Z323 změna DUD
3 CHE Z323 změna KAD
4 SBI Z323 změna MAR
5 SBI Z323 změna MAR
6 ČJL Z323 supluje KUČ (VRE)
7 BIE Z323 změna MAR
2. les. Třídnická hodina
4.O
1 SAJ Z120 změna GAŠ
3 NEJ Z120 změna ARN
4 ANJ Z120 změna GAŠ
5 ČJL Z120 změna KUČ
6 PSK Z120 změna ELE
8 EKO odpadá (PIN)
9 EKO odpadá (PIN)
2. les. Třídnická hodina
Pedagogický dohled u třídy:
4.C
Hodina: 3. les., Učitel: Zwolinská Lenka
4.D
Hodina: 4. les., Učitel: Cvachová Martina
4.E
Hodina: 2. les., Učitel: Rutová Hana
4.K
Hodina: 2. les., Učitel: Pelcmanová Petra
4.L
Hodina: 2. les., Učitel: Burešová Václava
4.M
Hodina: 2. les., Učitel: Dudová Petra
4.O
Hodina: 2. les., Učitel: Šlégelová Linda