Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 5.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.A Test Test
1.C Test
1.D Test
1.G Test
1.R ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
1.X ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
1.Y ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
1.Z ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
2.J Test
2.L Test
2.P PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
2.X PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
2.Y PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.P ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
3.R ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
3.X ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
3.Y PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.E MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.H MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Arnoštová Jaroslava - - .. .. .. .. .. .. -
Babáková Martina - - .. .. .. - .. .. -
Čeňková Miluše - .. .. .. .. .. .. .... -
Dubová Irena - -
Hanzlíčková Miloslava .. .. .. - .. - - .. .. ..
Humlová Zuzana .. .. .. .. .. .. -
Kočová Jitka - DUF DUF .. DUF - DUF - -
Kročilová Alena .. - .. ..
Meinlschmidtová Petra Stanislava - - - .. .. - - ZDV -
Radošová Alena POT POT POT
Raková Gabriela - - .. .. .. .. - .. -
Rucká Lenka - - - -
Rutová Hana - - .. .. .. - .. .. -
Štefanková Blanka .. - .. .. .. ..
Zárubová Věra - - .. .. .. .. - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A102 ZKO ZKO ZKO ZKO
C172 ZKO ZKO ZKO ZKO
C308 ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
C407 ZKO ZKO ZKO ZKO
INT1 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
INT2 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Z309 MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Změny v rozvrzích učitelů
Anděl Bohumil
1 změna HHN 3.C (3.CC) mim
2 změna HHN 4.C (4.CF) mim
3 změna HHN 4.C (4.CD) mim
4 změna HHN 3.C (3.CE) mim
5 změna HHN 3.D (3.DC) mim
Babák Robert
0 změna TEV 2.M mim
1 změna TEV 2.M mim
6 změna BIE 2.H mim
7 změna BIE 1.O mim
Bánok Zdeněk
3 změna ČJL 1.L mim
5 změna ČJL 4.A mim
6 přesun >> ČJL 3.B na 12.5. 4. hod
7 změna OBN 1.H mim
Bánoková Zuzana
2 odpadá OBN 4.D zrušeno
4 přesun << OBN 2.G mim z 14.5. 4. hod
4 odpadá OBN 4.L zrušeno
5 změna OBN 3.E mim
6 změna SČJL 3.L (3.La) mim
7 změna SČJL 3.L (3.La) mim
Baránková Dita
3 navíc ANJ 1.C (1.Ca) mim za odpadlou
3 odpadá ANJ 1.C (1.Ca) zrušeno
4 odpadá ANJ 1.C (1.Cb) zrušeno
5 změna ANJ 1.L (1.La) mim
6 změna ANJ 1.F (1.Fa) mim
Bendlová Eliška
4 změna MSR 2.O mim
5 změna MSR 2.O (2.Oa) mim
7 změna MPX 2.O (2.Ob) mim
8 změna MPX 2.O (2.Ob) mim
9 změna MPX 2.O (2.Ob) mim
Benešová Ute
2 odpadá ANJ3 3.R
4 odpadá ANJ1 1.R
5 odpadá ANJ2 2.P
6 odpadá ANJ 4.E (4.Eb)
Bicanová Lenka
1 změna SOM 1.O mim
2 změna SOM 1.O mim
3 změna PSY 2.M mim
5 změna OŠE 1.N mim
Borl Milan
4 odpadá MAT 4.E
5 odpadá FYZ 2.L zrušeno
6 odpadá FYZ 1.C zrušeno
Božinová Petra
6 přesun << OBN 3.N Z401 z 14.5. 2. hod
Branišová Martina
1 změna ANJ 3.A (3.Aa) mim
2 změna ANJ 2.O (2.Oj) mim
3 změna ANJ 1.H (1.Hj) mim
5 přesun << ANJ 3.N mim z 14.5. 4. hod
5 odpadá ANJ 4.H
6 změna ANJ 3.A (3.Ab) mim
7 odpadá ANJ 1.G zrušeno
Budilová Vladimíra
1 změna EKC 3.K mim
2 změna EKC 3.K mim
5 odpadá EKP1 1.R
6 odpadá ZMG 1.R
Burešová Václava
2 odpadá ČJL 4.E
3 odpadá ČJL 4.E
5 změna ČJL 4.L C412
6 změna ČJL 4.L C412
7 změna DĚJ 3.K C412
Císařová Iva
2 změna MAT 3.M mim
3 změna MAT 1.N mim
5 změna FYZ 1.H mim
6 změna FYZ 3.M mim
7 odpadá FYZ 4.M zrušeno
Cvachová Martina
1 odpadá ODV 1.C (1.Cb) zrušeno
2 odpadá ODV 1.C (1.Cb) zrušeno
4 odpadá PVC2 2.Y
5 navíc ODV 1.C (1.Cb) D148 za odpadlou
6 navíc ODV 1.C (1.Cb) D148 za odpadlou
Česák Petr
1 navíc TVS 2.J (2JLT)+ TV1 za odpadlou
1 změna TVS 2.L (2JLT)+ zrušeno
2 navíc TVS 2.J (2JLT)+ TV1 za odpadlou
2 změna TVS 2.L (2JLT)+ zrušeno
3 navíc TVS 2.L (2JLT)+ TV1 za odpadlou
5 změna TVM 3.C mim
7 změna TEV 1.L (1.Lb) mim
8 změna TEV 1.L (1.Lb) mim
9 změna TVM 3.C (3.Ca) mim
10 změna TVM 3.C (3.Cb) mim
Davignon Jan
1 odpadá TEV 4.A (4.Ab) zrušeno
2 odpadá TEV 4.A (4.Ab) zrušeno
3 změna NEJ 2.E (2.Eb) mim
5 změna NEJ 2.E (2.Ea) mim
6 změna NEJ 1.F (1.Fb) mim
7 změna NEJ 1.F (1.Fa) mim
Dluhošová Jana
1 změna FRJ 1.K (1.Kf) D149
3 odpadá ANJ 2.J (2.Jb) zrušeno
4 změna ANJ 3.L (3.Lb) D149
6 odpadá ANJ1 1.Z
7 změna ANJ1 1.U D149
8 změna ANJ1 1.U D149
Doušová Jitka
1 odpadá PSY2 2.Y
2 odpadá SPX2 2.Y
3 změna PSY 2.C A201
4 odpadá PSY1 1.Y
6 odpadá PPX2 2.Y
7 odpadá PPX2 2.Y
8 odpadá PPX2 2.Y
Drábková Hana
1 změna ANJ 2.G mim
2 změna ANJ 2.A (2.Hj)+ mim
3 změna ANJ 2.B mim
4 změna ANJ 2.M (2.Mb) mim
6 změna ANJ 2.C (2.Ca) mim
7 změna ANJ 1.F (1.Fb) mim
Drážďanská Ivana
4 změna SAB 3.P+
5 změna SAB 3.P+
Dubová Irena
1 změna PRP 2.A (2.Ab) mim
3 změna PRP 2.O mim
4 změna OŠE 3.A mim
5 změna OŠE 3.A mim
Dudová Petra
1 změna ANJ 4.A (4.Aa) mim
2 změna ANJ 4.A (4.Aa) mim
3 změna ANJ 1.O (1.Oj) mim
5 změna ANJ 3.M (3.Ma) mim
6 změna ANJ 4.M (4.Ma) mim
7 změna ANJ 3.M (3.Mb) mim
Dufková Veronika
0 odpadá TEV 4.E zrušeno
1 supl. (KOČ NEM) ČJL 2.H mim za odpadlou
1 odpadá TEV 4.E zrušeno
2 supl. (KOČ NEM) ČJL 2.G mim za odpadlou
2 odpadá TEV 1.K (1.Ka) zrušeno
3 odpadá TEV 1.K (1.Ka) zrušeno
4 supl. (KOČ NEM) ČJL 1.H mim za odpadlou
5 změna TVM 2.D mim
6 supl. (KOČ NEM) ČJL 1.O mim za odpadlou
Elexová Hana
6 přesun << PSK 2.G mim z 14.5. 5. hod
Ferenzová Daniela
1 změna ZEM 1.M mim
2 změna ZEM 1.M mim
5 odpadá TEV 3.N zrušeno
6 odpadá TEV 3.N zrušeno
7 odpadá TEV 4.H zrušeno
8 odpadá TEV 4.H zrušeno
Fojtová Eva
1 navíc HVS 2.L (2JL1) E214 za odpadlou
1 odpadá HVS 2.L (2JL1) zrušeno
2 navíc HVS 2.J (2JLH)+ E214 za odpadlou
2 změna HVS 2.L (2JLH)+ zrušeno
3 navíc HHN 1.C (1.C4) D146 za odpadlou
3 odpadá HHN 1.C (1.C4) zrušeno
4 navíc HHN 1.C (1.C4) A104 za odpadlou
4 odpadá HHN 1.C (1.C2) zrušeno
5 odpadá ČJL 1.D zrušeno
6 změna HHN 2.C (2.C3) A104
7 odpadá ČJL 1.D (1.Db) zrušeno
Gabrielová Markéta
1 navíc HHN 1.D (1.D4) D146 za odpadlou
1 odpadá HHN 1.D (1.D4) zrušeno
2 navíc HHN 1.D (1.D4) D146 za odpadlou
2 odpadá HHN 1.D (1.D2) zrušeno
3 změna HHN 2.D (2.D3) A101
5 změna HUV 1.L (1.Lb) A202
6 změna HUV 1.L (1.La) A204
Gašparínová Marta
3 odpadá ANJ 1.A (1.Aj) zrušeno
Havel Daniel
1 navíc VVS 2.L (2JLV)+ D240 za odpadlou
1 změna VVS 2.L (2JLV)+ zrušeno
2 navíc VVS 2.J (2JLV)+ D240 za odpadlou
2 změna VVS 2.L (2JLV)+ zrušeno
3 navíc VVS 2.J (2JLV)+ D240 za odpadlou
Hejduková Šárka
0 odpadá PPX 3.D (3.Db) zrušeno
1 odpadá PPX 3.D (3.Db) zrušeno
2 odpadá PPX 3.D (3.Db) zrušeno
3 odpadá PPX 3.D (3.Db) zrušeno
Henzlová Ivana
1 změna NEJ 1.E (1.Ea) mim
2 změna NEJ 2.K mim
3 změna NEJ 3.E (3.Eb) mim
4 změna NEJ 4.K mim
Holčáková Petra
1 odpadá MUC 3.R
3 změna UČE 3.E (3.Ea) mim
4 odpadá FDP 2.X
5 odpadá FDP 2.X
6 změna UČE 2.E (2.Eb) mim
Hotařová Lenka
3 odpadá PSY 1.D zrušeno
5 změna STV 4.D (4CDT)+ A101
6 změna STV 4.D (4CDT)+ A101
7 změna STV 4.D (4CDT)+ A101
Jeníčková Radka
2 odpadá PRP 1.H zrušeno
3 navíc PRP 1.A (1.Ab) Z301 za odpadlou
3 odpadá OŠE 2.A (2.Ab) zrušeno
4 navíc PRP 1.A (1.Ab) Z301 za odpadlou
4 odpadá OŠE 2.A (2.Ab) zrušeno
5 navíc PRP 1.A (1.Aa) Z301 za odpadlou
5 odpadá KLP 4.M zrušeno
6 navíc PRP 1.A (1.Aa) Z301 přespočetná hod.
Jíchová Hana
1 navíc HVS 2.J (2JL2) E211 za odpadlou
1 odpadá HVS 2.J (2JL2) zrušeno
2 odpadá ČJL 3.L zrušeno
3 navíc HVS 2.J (2JLH) E214 za odpadlou
3 odpadá HHN 2.D (2.D4) zrušeno
6 změna ČJL 3.D A103
7 odpadá HHN1 1.Y (1.Yb)
Kadlec David
1 změna CHE 2.K Z231
3 změna CHE 1.F Z231
4 změna CHE 1.E Z231
5 odpadá CHE 1.C zrušeno
6 odpadá CHE 1.D zrušeno
Kopecká Irena
0 odpadá PPX 3.D (3.Da) zrušeno
1 odpadá PPX 3.D (3.Da) zrušeno
2 odpadá PPX 3.D (3.Da) zrušeno
3 navíc ODV 1.D (1.Db) D148 za odpadlou
3 odpadá PPX 3.D (3.Da) zrušeno
4 navíc ODV 1.D (1.Db) D148 za odpadlou
5 odpadá KDV 1.Y
Kosejková Petra
1 navíc ANJ 1.D (1.Da) mim za odpadlou
1 odpadá ANJ 1.D (1.Da) zrušeno
2 odpadá ANJ 1.D (1.Db) zrušeno
3 změna VVM 3.C (3.Ca) A204
4 změna VVM 3.C (3.Ca) mim
5 změna SVV 4.C (4CV) mim
6 změna SVV 4.C (4CV) mim
7 změna SVV 4.C (4CV) mim
Koubová Radka
3 změna OŠE 4.A Z311
4 změna OŠE 4.A Z311
6 změna SOM 1.B Z311
7 změna SOM 1.B Z311
Krešne Martina
5 změna ČJL 3.K C409
6 změna ČJL 3.K C409
7 odpadá ČJL 2.L zrušeno
Kročilová Alena
1 změna NEJ 1.K (1.Kn) A102
4 změna NEJ 3.K A102
Kubová Anna
2 odpadá OŠE 1.G zrušeno
3 navíc OŠE 1.G Z330 za odpadlou
3 odpadá OŠE 1.G zrušeno
4 navíc OŠE 1.G Z330 za odpadlou
5 navíc OŠE 1.G Z330 za odpadlou
Kučerová Jana
3 odpadá ČJL 4.H
4 odpadá ČJL 4.H
Lahmerová Tereza
5 změna PRP 3.M (3.Mb) mim
7 změna PRP 3.M (3.Ma) mim
Lálová Lucie
1 změna BIO 3.L mim
2 změna ZEM 1.L mim
4 změna BIO 2.C mim
6 změna BIO 3.C mim
7 změna BIO 2.D mim
Langová Jana
1 změna EKO 4.K mim
4 odpadá EKT 3.R
7 změna STA 2.E mim
Marková Miroslava
3 odpadá BIDH 2.Y
5 změna BIE 1.K Z233
6 odpadá POP 1.Y
Mařík Lukáš
2 odpadá PRA 4.H zrušeno
3 odpadá EKO 4.M zrušeno
Milerová Anna
1 změna PSK 3.N Z213
2 změna PSK 3.N Z213
3 změna MEH 2.G Z213
4 změna PSY 3.M Z213
5 změna MEH 2.A Z213
6 přesun << MEH 2.B Z213 z 14.5. 5. hod
6 odpadá SOM 1.A zrušeno
7 odpadá SOM 1.A zrušeno
Mindošová Jana
7 přesun >> MAT 3.B na 11.5. 2. hod
Müllerová Vladimíra
6 navíc KLP 2.O Z205 za odpadlou
Nachtigal Oldřich
1 změna INT 1.F (1.Fa) C310
2 změna INT 1.F (1.Fa) C310
3 odpadá INT 2.L zrušeno
4 odpadá INT 2.L zrušeno
Paďourek Zdeněk
4 odpadá NEJ 2.J (2.Jb) zrušeno
5 změna NEJ 3.L (3.Lb) A204
6 odpadá NEJ 2.J (2.Ja) zrušeno
Paďourková Simona
6 změna EKO 1.E E216
7 přesun << PEK 1.E (1.Eb) E215 z 21.5. 3. hod
Paulová Helena
2 změna TVM 2.C C307
7 navíc MAT 1.C (1.Ca) C307 za odpadlou
7 odpadá MAT 1.C zrušeno
Pelcmanová Petra
4 změna DĚJ 2.E C410
5 změna ČJL 4.K C410
6 změna ČJL 4.K C410
7 změna DĚJ 2.C C410
Picálek Martin
1 změna ZEM 2.C mim
3 změna ZEM 1.E mim
4 změna MAT 2.D mim
6 odpadá MAT 2.L zrušeno
7 odpadá MAT 2.J zrušeno
Pješčáková Alena
1 odpadá OŠE 1.A (1.Aa) zrušeno
2 navíc OŠE 1.A (1.Aa) Z305 za odpadlou
2 odpadá OŠE 1.A (1.Aa) zrušeno
3 navíc OŠE 1.A (1.Aa) Z305 za odpadlou
4 navíc OŠE 1.A (1.Aa) Z305 za odpadlou
4 odpadá OŠE 1.A (1.Ab) zrušeno
5 navíc OŠE 1.A (1.Ab) Z305 za odpadlou
5 odpadá OŠE 1.A (1.Ab) zrušeno
6 navíc OŠE 1.A (1.Ab) Z305 přespočetná hod.
7 navíc OŠE 1.A (1.Ab) Z305 přespočetná hod.
Podzemská Věra
1 změna HHN 3.C (3.CD) mim
2 změna HHN 4.C (4.CE) mim
3 změna HHN 4.C (4.CC) mim
4 změna HHN 3.C (3.CF) mim
5 změna SHV 4.D (4CDH)+ mim
6 změna SHV 4.D (4CDH)+ mim
7 změna SHV 4.D (4CDH)+ mim
Polata Aleš
0 změna TEV 1.F (1.Fb) A202
1 změna TEV 1.F (1.Fb) A104
3 změna TEV 1.K (1.Kb) A104
4 změna TEV 1.K (1.Kb) A202
5 změna ANJ 2.E (2.Eb) A104
6 změna ANJ 2.E (2.Ea) A202
Potužáková Věra
9 supl. (RAD OST) OPC 1.U Z332 přespočetná hod.
10 supl. (RAD OST) OPC 1.U Z332 přespočetná hod.
11 supl. (RAD OST) OPC 1.U Z332 přespočetná hod.
Povová Eva
6 přesun << PSK 4.A A203 z 14.5. 4. hod
6 odpadá PSY3 3.P
7 odpadá PSY3 3.P
Procházková Markéta
1 změna ČJL 4.D (4.Db) mim
2 změna ČJL 3.C mim
5 změna SVV 4.D (4DV) mim
6 změna SVV 4.D (4DV) mim
7 změna SVV 4.D (4DV) mim
Rollinger Antonín
1 změna CHE 1.L mim
2 změna MAT 2.E mim
3 změna MAT 4.D mim
4 odpadá MAT 1.D zrušeno
6 změna MAT 1.K mim
7 změna MAT 3.D mim
Roubíček Jan
1 změna ANJ 1.E (1.Eb) mim
2 změna ANJ 1.K (1.Kb) mim
3 změna ANJ 2.D (2.Da) mim
4 změna ANJ 3.E (3.Eb) mim
6 změna ANJ 3.E (3.Ea) mim
7 změna ANJ 1.E (1.Ea) mim
Rucká Lenka
1 odpadá ANJ3 3.P
2 odpadá TMP3 3.P
3 odpadá SSP 3.P
Sedlarová Michaela
1 změna INT 2.B mim
2 změna INT 2.B mim
3 změna INT 2.A (2.Aa) mim
4 změna INT 2.A (2.Aa) mim
6 změna INT 1.N mim
7 změna INT 1.N mim
Sedlárová Miroslava
6 odpadá LOG 3.Y
7 odpadá LOG 3.Y
Schläger Pinterová Šárka
1 odpadá PEK 1.A (1.Ab) zrušeno
3 změna PEK 1.B mim
4 navíc PEK 1.C (1.Ca) mim za odpadlou
4 odpadá PEK 1.A (1.Aa) zrušeno
5 změna PEK 1.M (1.Mb) mim
6 odpadá PEK 1.G zrušeno
Singer Karel
1 změna ČJL 2.D C261
2 změna ČJL 2.D C261
5 změna DĚJ 2.K C261
7 změna DĚJ 3.E C261
Šrámková Radka
1 změna ZDP 4.M Z404
2 změna PSK 3.A Z404
3 změna FYZI 1.Z+
4 změna PSY 4.M Z404
Štefanková Blanka
1 odpadá DEP 2.X
2 odpadá DEP 2.X
3 odpadá PEU2 3.X
Tichá Iva
1 změna EKO 3.E C163
3 odpadá PMG 3.R
5 odpadá MNG 1.X
6 změna EKO 2.K C163
7 změna EKO 1.K C163
Toningerová Zuzana
4 odpadá SOM 1.G zrušeno
5 odpadá SOM 1.G zrušeno
Turnovský Michal
3 odpadá TVD3 3.Y
Valušková Soňa
4 změna POV 1.U+ Z107
5 změna POV 1.Z+ Z107
Vernerová Zuzana
1 navíc PRP 1.G Z301 přespočetná hod.
2 navíc PRP 1.G Z301 přespočetná hod.
4 změna OŠE 3.N mim
5 změna KLP 2.G mim
Vítková Eliška
3 odpadá ZPSY 1.R
Vlasáková Gabriela
1 odpadá ČJL 1.G zrušeno
2 odpadá ČJL 1.A (1.Ab) zrušeno
5 odpadá ČJL 1.A (1.Aa) zrušeno
Vodrášková Dobroslava
1 změna OBP 1.R+
2 změna OBP 1.R+
3 odpadá OCP1 1.X
4 odpadá OCP1 1.X
5 odpadá HKR 3.X
6 odpadá HKR 3.X
Vreštiak Dušan
3 odpadá INT 2.J (2.Ja) zrušeno
4 odpadá INT 2.J (2.Ja) zrušeno
5 odpadá INT 2.J (2.Jb) zrušeno
6 odpadá INT 2.J (2.Jb) zrušeno
Zadinová Zuzana
1 navíc HHN 1.D (1.D3) C170 za odpadlou
1 odpadá HHN 1.D (1.D3) zrušeno
2 odpadá HHN 1.D (1.D1) zrušeno
3 navíc HHN 1.C (1.C3) C170 za odpadlou
3 odpadá HHN 1.C (1.C3) zrušeno
4 odpadá HHN 1.C (1.C1) zrušeno
Zdvořáková Petra
4 změna OŠE 2.B Z323
5 změna OŠE 2.B Z323
7 spojeno (MEI MAT) OŠN 2.G (2.-8)+ mim
Zelenková Dagmar
3 odpadá PGM 1.Y
5 změna HHN 3.D (3.DD) E211
6 změna HHN 2.C (2.C4) E211
7 odpadá HHN1 1.Y (1.Ya)
Zwolinská Lenka
4 změna PES 3.L (3.La) C411
5 změna PES 3.L (3.La) C411
6 změna PES 3.L (3.Lb) C411
7 změna PES 3.L (3.Lb) C411
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 PEK 1.Ab odpadá (PIN)
2 OŠE 1.Aa Z305 navíc PJE
2 OŠE 1.Aa odpadá (PJE)
3 PRP 1.Ab Z301 navíc JEN
3 OŠE 1.Aa Z305 navíc PJE
3 ANJ 1.Aj odpadá (GAŠ)
3 NEJ 1.-N odpadá (ARN)
4 OŠE 1.Aa Z305 navíc PJE
4 PRP 1.Ab Z301 navíc JEN
4 OŠE 1.Ab odpadá (PJE)
4 PEK 1.Aa odpadá (PIN)
5 PRP 1.Aa Z301 navíc JEN
5 OŠE 1.Ab Z305 navíc PJE
5 ČJL 1.Aa odpadá (VLA)
5 OŠE 1.Ab odpadá (PJE)
6 PRP 1.Aa Z301 navíc JEN
6 OŠE 1.Ab Z305 navíc PJE
6 SOM odpadá (MIL)
7 OŠE 1.Ab Z305 navíc PJE
7 SOM odpadá (MIL)
skup 1.Aa: 1. les. Testování COVID-19
skup 1.Ab: 2. les. Testování COVID-19
1.B
2 VKZ odpadá (BAM)
3 PEK mim změna PIN
6 SOM Z311 změna KOU
7 SOM Z311 změna KOU
1.C
1 INT 1.Ca odpadá (ZÁR)
1 ODV 1.Cb odpadá (CVA)
2 INT 1.Ca odpadá (ZÁR)
3 HHN 1.C4 D146 navíc FOJ
3 ANJ 1.Ca mim navíc BAR
3 HHN 1.C3 C170 navíc ZAD
3 ANJ 1.Ca odpadá (BAR)
3 HHN 1.C3 odpadá (ZAD)
3 HHN 1.C4 odpadá (FOJ)
4 HHN 1.C4 A104 navíc FOJ
4 PEK 1.Ca mim navíc PIN
4 ANJ 1.Cb odpadá (BAR)
4 HHN 1.C1 odpadá (ZAD)
4 HHN 1.C2 odpadá (FOJ)
5 ODV 1.Cb D148 navíc CVA
5 CHE odpadá (KAD)
6 ODV 1.Cb D148 navíc CVA
6 FYZ odpadá (BOR)
7 MAT 1.Ca C307 navíc PAL
7 MAT odpadá (PAL)
skup 1.Cb: 2. les. Testování COVID-19
1.D
1 ANJ 1.Da mim navíc KOS
1 HHN 1.D3 C170 navíc ZAD
1 HHN 1.D4 D146 navíc GAB
1 ANJ 1.Da odpadá (KOS)
1 HHN 1.D3 odpadá (ZAD)
1 HHN 1.D4 odpadá (GAB)
2 HHN 1.D4 D146 navíc GAB
2 ANJ 1.Db odpadá (KOS)
2 HHN 1.D1 odpadá (ZAD)
2 HHN 1.D2 odpadá (GAB)
3 ODV 1.Db D148 navíc KOP
3 PSY odpadá (HOT)
4 ODV 1.Db D148 navíc KOP
4 MAT odpadá (ROL)
5 ČJL odpadá (FOJ)
6 CHE odpadá (KAD)
7 ČJL 1.Db odpadá (FOJ)
skup 1.Db: 0. les. Testování COVID-19
1.E
1 ANJ 1.Eb mim změna ROU
1 NEJ 1.Ea mim změna HEN
3 ZEM mim změna PIC
4 CHE Z231 změna KAD
6 EKO E216 změna PDÁ
7 ANJ 1.Ea mim změna ROU
7 PEK 1.Eb E215 přesun << PDÁ z 21.5. 3. hod
1.F
0 TEV 1.Fb A202 změna POL
1 INT 1.Fa C310 změna NCH
1 TEV 1.Fb A104 změna POL
2 INT 1.Fa C310 změna NCH
3 CHE Z231 změna KAD
6 ANJ 1.Fa mim změna BAR
6 NEJ 1.Fb mim změna DAV
7 ANJ 1.Fb mim změna DRB
7 NEJ 1.Fa mim změna DAV
1.G
1 PRP Z301 navíc VEZ
1 ČJL odpadá (VLA)
2 PRP Z301 navíc VEZ
2 OŠE odpadá (KUB)
3 OŠE Z330 navíc KUB
3 OŠE odpadá (KUB)
4 OŠE Z330 navíc KUB
4 SOM odpadá (TON)
5 OŠE Z330 navíc KUB
5 SOM odpadá (TON)
6 PEK odpadá (PIN)
7 ANJ odpadá (BRA)
0. les. Testování COVID-19
1.H
2 PRP odpadá (JEN)
3 ANJ 1.Hj mim změna BRA
3 NEJ 1.-N odpadá (ARN)
4 ČJL mim supluje DUF (KOČ)
5 FYZ mim změna CÍS
6 PED odpadá (BAM)
7 OBN mim změna BÁN
1.K
1 FRJ 1.Kf D149 změna DLU
1 NEJ 1.Kn A102 změna KRČ
2 ANJ 1.Kb mim změna ROU
2 TEV 1.Ka odpadá (DUF)
3 TEV 1.Kb A104 změna POL
3 TEV 1.Ka odpadá (DUF)
4 TEV 1.Kb A202 změna POL
5 BIE Z233 změna MAR
6 MAT mim změna ROL
7 EKO C163 změna TCH
1.L
1 CHE mim změna ROL
2 ZEM mim změna LAL
3 ČJL mim změna BÁN
5 ANJ 1.La mim změna BAR
5 HUV 1.Lb A202 změna GAB
6 HUV 1.La A204 změna GAB
7 TEV 1.Lb mim změna ČES
8 TEV 1.Lb mim změna ČES
1.M
1 ZEM mim změna FER
2 ZEM mim změna FER
3 VKZ odpadá (BAM)
5 PEK 1.Mb mim změna PIN
7 NEJ 1.Ma odpadá (ARN)
1.N
3 MAT mim změna CÍS
4 ZSS odpadá (BAM)
5 OŠE mim změna BIC
6 INT mim změna SEM
7 INT mim změna SEM
1.O
1 SOM mim změna BIC
2 SOM mim změna BIC
3 ANJ 1.Oj mim změna DUD
3 NEJ 1.-N odpadá (ARN)
4 VKZ odpadá (HAN)
6 ČJL mim supluje DUF (KOČ)
7 BIE mim změna BAB
1.R
1. - 7. les. zkoušení
1.U
4 POV Z107 změna VAL
5 POV Z107 změna VAL
7 ANJ1 D149 změna DLU
8 ANJ1 D149 změna DLU
9 OPC Z332 supluje POT (RAD)
10 OPC Z332 supluje POT (RAD)
11 OPC Z332 supluje POT (RAD)
1.X
1. - 7. les. zkoušení
1.Y
1. - 7. les. zkoušení
1.Z
5 POV Z107 změna VAL
0. - 11. les. zkoušení
2.A
1 PRP 2.Ab mim změna DUB
2 ANJ 2.Hj mim změna DRB
2 NEJ 2.-N odpadá (ARN)
3 INT 2.Aa mim změna SEM
3 OŠE 2.Ab odpadá (JEN)
4 INT 2.Aa mim změna SEM
4 OŠE 2.Ab odpadá (JEN)
5 MEH Z213 změna MIL
7 OŠN 2.-8 mim spojí ZDV (MEI)
2.B
1 INT mim změna SEM
2 INT mim změna SEM
3 ANJ mim změna DRB
4 OŠE Z323 změna ZDV
5 OŠE Z323 změna ZDV
6 MEH Z213 přesun << MIL z 14.5. 5. hod
7 OŠN 2.-8 mim spojí ZDV (MEI)
2.C
1 ZEM mim změna PIC
2 TVM C307 změna PAL
3 PSY A201 změna DOU
4 BIO mim změna LAL
6 ANJ 2.Ca mim změna DRB
6 HHN 2.C3 A104 změna FOJ
6 HHN 2.C4 E211 změna ZEL
7 DĚJ C410 změna PEL
2.D
1 ČJL C261 změna SIN
2 ČJL C261 změna SIN
3 ANJ 2.Da mim změna ROU
3 HHN 2.D3 A101 změna GAB
3 HHN 2.D4 odpadá (JIC)
4 MAT mim změna PIC
5 TVM mim změna DUF
7 BIO mim změna LAL
2.E
1 EKO odpadá (RAK)
2 MAT mim změna ROL
3 NEJ 2.Eb mim změna DAV
3 PEK 2.Ea odpadá (RAK)
4 DĚJ C410 změna PEL
5 ANJ 2.Eb A104 změna POL
5 NEJ 2.Ea mim změna DAV
6 ANJ 2.Ea A202 změna POL
6 UČE 2.Eb mim změna HOL
7 STA mim změna LAN
2.G
1 ANJ mim změna DRB
2 ČJL mim supluje DUF (KOČ)
3 MEH Z213 změna MIL
4 OBN mim přesun << BNÁ z 14.5. 4. hod
4 MAT odpadá (ČEŇ)
5 KLP mim změna VEZ
6 PSK mim přesun << ELE z 14.5. 5. hod
7 OŠN 2.-8 mim spojí ZDV (MEI)
2.H
1 ČJL mim supluje DUF (KOČ)
2 ANJ 2.Hj mim změna DRB
2 NEJ 2.-N odpadá (ARN)
3 SPČ odpadá (MEI)
4 SPČ odpadá (MEI)
5 MAT odpadá (ČEŇ)
6 BIE mim změna BAB
7 PED odpadá (BAM)
2.J
1 HVS 2JL2 E211 navíc JIC
1 VVS 2JLV D240 navíc HAV
1 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
1 HVS 2JL2 odpadá (JIC)
1 VVS 2JLV odpadá (HAV)
1 TVS 2JLT odpadá (ČES)
2 HVS 2JLH E214 navíc FOJ
2 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
2 VVS 2JLV D240 navíc HAV
2 HVS 2JLH odpadá (FOJ)
2 VVS 2JLV odpadá (HAV)
2 TVS 2JLT odpadá (ČES)
3 HVS 2JLH E214 navíc JIC
3 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
3 VVS 2JLV D240 navíc HAV
3 INT 2.Ja odpadá (VRE)
3 ANJ 2.Jb odpadá (DLU)
4 INT 2.Ja odpadá (VRE)
4 NEJ 2.Jb odpadá (PAD)
5 INT 2.Jb odpadá (VRE)
6 INT 2.Jb odpadá (VRE)
6 NEJ 2.Ja odpadá (PAD)
7 MAT odpadá (PIC)
0. les. Testování COVID-19
2.K
1 CHE Z231 změna KAD
2 NEJ mim změna HEN
5 DĚJ C261 změna SIN
6 EKO C163 změna TCH
2.L
1 HVS 2JL1 E214 navíc FOJ
1 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
1 VVS 2JLV D240 navíc HAV
1 HVS 2JL1 odpadá (FOJ)
1 VVS 2JLV odpadá (HAV)
1 TVS 2JLT odpadá (ČES)
2 HVS 2JLH E214 navíc FOJ
2 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
2 VVS 2JLV D240 navíc HAV
2 HVS 2JLH odpadá (FOJ)
2 VVS 2JLV odpadá (HAV)
2 TVS 2JLT odpadá (ČES)
3 HVS 2JLH E214 navíc JIC
3 VVS 2JLV D240 navíc HAV
3 TVS 2JLT TV1 navíc ČES
3 INT odpadá (NCH)
4 INT odpadá (NCH)
5 FYZ odpadá (BOR)
6 MAT odpadá (PIC)
7 ČJL odpadá (KRE)
0. les. Testování COVID-19
2.M
0 TEV mim změna BAB
1 TEV mim změna BAB
2 MAT odpadá (ČEŇ)
3 PSY mim změna BIC
4 ANJ 2.Mb mim změna DRB
4 NEJ 2.Ma odpadá (ARN)
5 NEJ 2.Mb odpadá (ARN)
2.O
2 ANJ 2.Oj mim změna BRA
2 NEJ 2.-N odpadá (ARN)
3 PRP mim změna DUB
4 MSR mim změna BND
5 MSR 2.Oa mim změna BND
6 KLP Z205 navíc MUL
6 MAT odpadá (ČEŇ)
7 MPX 2.Ob mim změna BND
8 MPX 2.Ob mim změna BND
9 MPX 2.Ob mim změna BND
2.P
0. - 9. les. praxe
2.X
2. - 9. les., 0. - 1. les. praxe
2.Y
0. - 8. les. praxe
3.A
1 ANJ 3.Aa mim změna BRA
2 PSK Z404 změna ŠRÁ
3 MAT odpadá (ČEŇ)
4 OŠE mim změna DUB
5 OŠE mim změna DUB
6 ANJ 3.Ab mim změna BRA
3.B
6 ČJL přesun >> na 12.5. 4. hod
7 MAT přesun >> na 11.5. 2. hod
3.C
1 HHN 3.CC mim změna ANB
1 HHN 3.CD mim změna POD
2 ČJL mim změna PRO
3 VVM 3.Ca A204 změna KOS
4 VVM 3.Ca mim změna KOS
4 HHN 3.CE mim změna ANB
4 HHN 3.CF mim změna POD
5 TVM mim změna ČES
6 BIO mim změna LAL
9 TVM 3.Ca mim změna ČES
10 TVM 3.Cb mim změna ČES
3.D
0 PPX 3.Da odpadá (KOP)
0 PPX 3.Db odpadá (HED)
1 PPX 3.Da odpadá (KOP)
1 PPX 3.Db odpadá (HED)
2 PPX 3.Da odpadá (KOP)
2 PPX 3.Db odpadá (HED)
3 PPX 3.Da odpadá (KOP)
3 PPX 3.Db odpadá (HED)
5 HHN 3.DD E211 změna ZEL
5 HHN 3.DC mim změna ANB
6 ČJL A103 změna JIC
7 MAT mim změna ROL
3.E
1 EKO C163 změna TCH
2 PRA odpadá (RUT)
3 NEJ 3.Eb mim změna HEN
3 UČE 3.Ea mim změna HOL
4 ANJ 3.Eb mim změna ROU
4 PEK 3.Ea odpadá (RAK)
5 OBN mim změna BNÁ
6 ANJ 3.Ea mim změna ROU
6 PEK 3.Eb odpadá (RAK)
7 DĚJ C261 změna SIN
3.K
1 EKC mim změna BUD
2 EKC mim změna BUD
4 NEJ A102 změna KRČ
5 ČJL C409 změna KRE
6 ČJL C409 změna KRE
7 DĚJ C412 změna BUR
3.L
1 BIO mim změna LAL
2 ČJL odpadá (JIC)
4 ANJ 3.Lb D149 změna DLU
4 PES 3.La C411 změna ZWO
5 NEJ 3.Lb A204 změna PAD
5 PES 3.La C411 změna ZWO
6 PES 3.Lb C411 změna ZWO
6 SČJL 3.La mim změna BNÁ
7 PES 3.Lb C411 změna ZWO
7 SČJL 3.La mim změna BNÁ
3.M
2 MAT mim změna CÍS
4 PSY Z213 změna MIL
5 ANJ 3.Ma mim změna DUD
5 PRP 3.Mb mim změna LAH
6 FYZ mim změna CÍS
7 ANJ 3.Mb mim změna DUD
7 PRP 3.Ma mim změna LAH
3.N
1 PSK Z213 změna MIL
2 PSK Z213 změna MIL
3 ČJL odpadá (KOČ)
4 OŠE mim změna VEZ
5 ANJ mim přesun << BRA z 14.5. 4. hod
5 TEV odpadá (FER)
6 OBN Z401 přesun << BOŽ z 14.5. 2. hod
6 TEV odpadá (FER)
3.P
1. - 7. les. zkoušení
3.R
1. - 6. les. zkoušení
3.X
1. - 7. les. zkoušení
3.Y
0. - 9. les. praxe
4.A
1 ANJ 4.Aa mim změna DUD
1 TEV 4.Ab odpadá (DAV)
2 ANJ 4.Aa mim změna DUD
2 TEV 4.Ab odpadá (DAV)
3 OŠE Z311 změna KOU
4 OŠE Z311 změna KOU
5 ČJL mim změna BÁN
6 PSK A203 přesun << POV z 14.5. 4. hod
4.C
2 HHN 4.CE mim změna POD
2 HHN 4.CF mim změna ANB
3 HHN 4.CC mim změna POD
3 HHN 4.CD mim změna ANB
4 MAT odpadá (ZÁR)
5 SHV 4CDH mim změna POD
5 STV 4CDT A101 změna HOT
5 SVV 4CV mim změna KOS
6 SHV 4CDH mim změna POD
6 STV 4CDT A101 změna HOT
6 SVV 4CV mim změna KOS
7 SHV 4CDH mim změna POD
7 STV 4CDT A101 změna HOT
7 SVV 4CV mim změna KOS
4.D
1 ČJL 4.Db mim změna PRO
2 OBN odpadá (BNÁ)
3 MAT mim změna ROL
5 SHV 4CDH mim změna POD
5 STV 4CDT A101 změna HOT
5 SVV 4DV mim změna PRO
6 SHV 4CDH mim změna POD
6 STV 4CDT A101 změna HOT
6 SVV 4DV mim změna PRO
7 SHV 4CDH mim změna POD
7 STV 4CDT A101 změna HOT
7 SVV 4DV mim změna PRO
4.E
0 TEV odpadá (DUF)
1 TEV odpadá (DUF)
5 INT 4.Ea odpadá (HUM)
6 INT 4.Ea odpadá (HUM)
1. - 8. les. maturita
4.H
2 PRA odpadá (MŘÍ)
7 TEV odpadá (FER)
8 TEV odpadá (FER)
0. - 8. les. maturita
4.K
1 EKO mim změna LAN
2 UČE odpadá (RAK)
3 MAT odpadá (ZÁR)
4 NEJ mim změna HEN
5 ČJL C410 změna PEL
6 ČJL C410 změna PEL
4.L
4 OBN odpadá (BNÁ)
5 ČJL C412 změna BUR
6 ČJL C412 změna BUR
4.M
1 ZDP Z404 změna ŠRÁ
3 EKO odpadá (MŘÍ)
4 PSY Z404 změna ŠRÁ
5 KLP odpadá (JEN)
6 ANJ 4.Ma mim změna DUD
6 NEJ 4.Mb odpadá (ARN)
7 FYZ odpadá (CÍS)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou