Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 3. 10.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.U PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.P PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.R PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.X PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
3.Y PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.C PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
4.D PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX PX
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Babák Robert - - - - ČES ČES ČES ČES - - - - -
Benešová Ute - -
Bláhová Anna Lýdie - - KLS KLS BOŽ - KAL KAL - - - - -
Davignon Jan - HON HON - PEL PEL - - - -
Hašková Jitka - - - - - .. .. - - - - - -
Krejčík Miroslav .. -
Krešne Martina - KRL - PDÁ KRM .. LOO - - - -
Kročilová Alena ..
Lahmerová Tereza - -
Langová Jana -
Marková Miroslava - -
Nachtigal Oldřich -
Paďourek Zdeněk - -
Paulová Helena .. BOR BEM - - FLX -
Povová Eva - -
Rutová Hana - -
Šrámková Radka - -
Štefanková Blanka - -
Tichá Iva KRČ KRČ WIL - - ŠFB .. LAN .. -
Vodrášková Dobroslava - ..
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C164 VOŠ VOŠ
C167 VOŠ VOŠ
C261 VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ
C308 VOŠ VOŠ
C309 VOŠ
C409 VOŠ VOŠ
E218 VOŠ
Z120 VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ
Z125 VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ VOŠ
Změny v rozvrzích učitelů
Benešová Martina
3 supl. (PAL PedD) ANJ 1.C (1.Cb) C307 za odpadlou
Benešová Rucká Lenka
3 změna ANJ2 2.X A102
6 odpadá ANJ3 3.P
Borl Milan
2 Pohotovost - budova A  
2 odpadá MAT 4.D
Božinová Petra
3 supl. (BLH NEM) DĚJ 1.H Z404 přespočetná hod.
Cvachová Martina
3 odpadá PED 4.D
Česák Petr
3 supl. (BAB OČR) TEV 3.M (3.Ma) HŘI1 za odpadlou
4 supl. (BAB OČR) TEV 3.M (3.Ma) HŘI1 za odpadlou
4 odpadá TEV 4.C (4.Ca)
5 supl. (BAB OČR) TEV 2.Q (2.QH)+ HŘI1 za odpadlou
5 odpadá TEV 4.C (4.Ca)
6 supl. (BAB OČR) TEV 2.Q (2.QH)+ HŘI1 za odpadlou
9 změna TEV 2.F (2.FH)+ HŘI1
10 změna TEV 2.F (2.FH)+ HŘI1
Davignon Jan
8. les., 3. les., 6. les., 5. les., 1. les., 0. les., 7. les., 2. les., 4. les., 9. les.Obecný pedagogický dohled
Doušová Jitka
1 odpadá PPX3 3.Y
2 odpadá PPX3 3.Y
3 odpadá PPX3 3.Y
6 odpadá SPX3 3.Y
Drážďanská Ivana
3 změna SAB 3.X+
4 změna SAB 3.X+
Dufková Veronika
2 změna TVM 2.D (2.Db) E133
4 změna TVM 2.D (2.Da) E133
Flax Lukáš
6 supl. (PAL PedD) KAJ 3.E C307 přespočetná hod.
Havel Daniel
5 odpadá VVM 4.D (4.Da)
6 odpadá VVM 4.D (4.Da)
Hejduková Andrea
2 odpadá OCH 2.U
3 odpadá OCH 2.U
Holá Monika
5 odpadá PSY 4.C (4.Cb)
Holá Nikola
1 supl. (DAV PedD) TEV 1.A (1.Aa) Z-B1 přespočetná hod.
2 supl. (DAV PedD) TEV 1.A (1.Aa) Z-B1 přespočetná hod.
Holub Jiří
7 odpadá FAR 2.U
Humlová Zuzana
1 odpadá ICT3 3.P
2 odpadá ICT3 3.P
Jíchová Hana
1 odpadá HVM 4.D (4.Da)
6 odpadá HVM 4.C (4.Cb)
Kališko Ondřej
5 spojeno (BLH NEM) MPX 1.O (1.Ob) Z002
6 spojeno (BLH NEM) MPX 1.O (1.Ob) Z002
Kališková Eliška
1 supl. (BLH NEM) MPX 2.Q (2.Qb) Z410 přespočetná hod.
2 supl. (BLH NEM) MPX 2.Q (2.Qb) Z410 přespočetná hod.
Klesalová Jana
9 odpadá OPD 2.U
10 odpadá OPD 2.U
Knolová Lenka
4 odpadá ANJ 4.C (4.Cb)
6 odpadá ANJ 4.C (4.Ca)
Králíková Alena
1 supl. (KRE SEM) CHE 1.K C410 za odpadlou
3 odpadá BIO 4.C
4 odpadá BIO 4.D
Krejčík Miroslav
4 supl. (KRE SEM) PRA 2.E C409 za odpadlou
Kročilová Alena
1 supl. (TCH PedD) NEJ 3.E (3.Ea) C163 za odpadlou
2 supl. (TCH PedD) NEJ 3.E (3.Ea) C163 přespočetná hod.
Langová Jana
8 supl. (TCH PedD) EST 2.R C163 za odpadlou
8 odpadá MIEK 3.R
9 odpadá FIR 3.R
Loosová Jana
6 spojeno (KRE SEM) ODV 1.D (1.Db) D148
Müllerová Vladimíra
5 odpadá PRP 2.U
6 odpadá PRP 2.U
Nekolný Václav
6 odpadá HHN 4.D (4.DE)
Paďourek Zdeněk
2 změna NEJ 1.L (1.La) A203
3 změna NEJ 1.L (1.Lb) A203
Paďourková Simona
3 supl. (KRE SEM) EKO 2.E C409 za odpadlou
Palečková Eliška
4 odpadá ZDP 2.U
Paulová Helena
0 odpadá TEV 4.D (4.Db)
4. les., 1. les., 5. les., 2. - 3. les., 6. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Pelcmanová Petra
1 odpadá ČJL 4.C
2 odpadá ČJL 4.C
4 supl. (DAV PedD) ČJL 1.F (1.Fb) C410 za odpadlou
5 supl. (DAV PedD) ČJL 1.F (1.Fa) C309 za odpadlou
Petrová Lucie
4 navíc ANJ1 1.R C171 přespočetná hod.
Podolská Kamila
6 odpadá HHN 4.D (4.DF)
Pokorná Markéta
3 odpadá SNA 3.P
4 navíc PSZ 2.X D149 za odpadlou
5 odpadá SPR 3.P
Raková Gabriela
5 navíc FAD 1.R A103 přespočetná hod.
Richter Václav
9 odpadá TRP 3.X
10 odpadá TRP 3.X
11 odpadá TRP 3.X
Rutová Hana
5 navíc PER 2.X A104 přespočetná hod.
Štefanková Blanka
5 odpadá NAR 3.X
6 supl. (TCH PedD) PPR 1.X C411 za odpadlou
10 přesun >> SPP1 2.X na 5.10. 3. hod
11 přesun >> SPP1 2.X na 5.10. 2. hod
Švecová Dagmar
5 odpadá AUD 3.R
6 odpadá AUD 3.R
Tichá Iva
7. les., 4. les., 2. les., 5. - 6. les., 10. les., 9. les., 3. les., 8. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Wildová Radka
3 spojeno (TCH PedD) UČE 3.E (3.Ea) C410
4 změna UČE 3.E (3.Ea) A202
Zwolinská Lenka
3 změna PED2 2.Y A104
4 změna PED2 2.Y A104
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 TEV 1.Aa Z-B1 supluje HON (DAV)
2 TEV 1.Aa Z-B1 supluje HON (DAV)
1.C
3 ANJ 1.Cb C307 supluje BEM (PAL)
1.D
6 ODV 1.Db D148 spojí LOO (KRE)
1.F
4 ČJL 1.Fb C410 supluje PEL (DAV)
5 ČJL 1.Fa C309 supluje PEL (DAV)
1.H
3 DĚJ Z404 supluje BOŽ (BLH)
1.K
1 CHE C410 supluje KRL (KRE)
1.L
2 NEJ 1.La A203 změna PAD
3 NEJ 1.Lb A203 změna PAD
1.O
5 MPX 1.Ob Z002 spojí KAL (BLH)
6 MPX 1.Ob Z002 spojí KAL (BLH)
1.R
4 ANJ1 C171 navíc PET
4 DAE odpadá (HAŠ)
5 FAD A103 navíc RAK
5 DAE odpadá (HAŠ)
1.X
6 PPR C411 supluje ŠFB (TCH)
7 MTG odpadá (TCH)
2.D
2 TVM 2.Db E133 změna DUF
4 TVM 2.Da E133 změna DUF
2.E
3 EKO C409 supluje PDÁ (KRE)
4 PRA C409 supluje KRM (KRE)
9 TEV 2.EH HŘI1 změna ČES
10 TEV 2.EH HŘI1 změna ČES
2.F
9 TEV 2.FH HŘI1 změna ČES
10 TEV 2.FH HŘI1 změna ČES
2.O
5 TEV 2.OH HŘI1 supluje ČES (BAB)
6 TEV 2.OH HŘI1 supluje ČES (BAB)
2.Q
1 MPX 2.Qb Z410 supluje KLS (BLH)
2 MPX 2.Qb Z410 supluje KLS (BLH)
5 TEV 2.QH HŘI1 supluje ČES (BAB)
6 TEV 2.QH HŘI1 supluje ČES (BAB)
2.R
8 EST C163 supluje LAN (TCH)
9 MVZ odpadá (TCH)
2.U
8. les., 2. les., 10. les., 5. les., 4. les., -1. les., 7. les., 11. les., 9. les., 3. les., 0. les., 6. les., 1. les. praxe
2.X
3 ANJ2 A102 změna RUC
4 PSZ D149 navíc PKM
4 DAE odpadá (HAŠ)
5 PER A104 navíc RUT
5 DAE odpadá (HAŠ)
10 SPP1 přesun >> na 5.10. 3. hod
11 SPP1 přesun >> na 5.10. 2. hod
2.Y
3 PED2 A104 změna ZWO
4 PED2 A104 změna ZWO
3.E
1 NEJ 3.Ea C163 supluje KRČ (TCH)
2 NEJ 3.Ea C163 supluje KRČ (TCH)
3 UČE 3.Ea C410 spojí WIL (TCH)
4 UČE 3.Ea A202 změna WIL
6 KAJ C307 supluje FLX (PAL)
3.M
3 TEV 3.Ma HŘI1 supluje ČES (BAB)
4 TEV 3.Ma HŘI1 supluje ČES (BAB)
3.P
6. - 8. les., 1. les., 11. les., 2. les., 10. les., 0. les., 3. les., 9. les., 5. les., -1. les., 4. les. praxe
3.R
7. les., 9. les., 5. les., 10. les., 6. les., 3. les., -1. les., 1. les., 4. les., 11. les., 2. les., 8. les., 0. les. praxe
3.X
8. les., 7. les., 10. - 11. les., 0. les., 4. les., 6. les., 1. les., 5. les., 2. - 3. les., 9. les., -1. les. praxe
3.Y
1. les., 9. les., 3. les., 11. les., 7. - 8. les., 2. les., 6. les., 10. les., -1. - 0. les., 4. - 5. les. praxe
4.C
8. les., 11. les., 2. les., 6. les., 3. - 4. les., -1. les., 10. les., 5. les., 1. les., 9. les., 7. les., 0. les. praxe
4.D
0. les., 11. les., 5. les., 9. - 10. les., 7. les., 2. - 3. les., 6. les., -1. les., 1. les., 8. les., 4. les. praxe
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou